Aktuálne oznamy 27.11.2021

  • Platí zákaz verejného slávenia bohoslužieb
  • Každý deň slávim sv. omšu súkromne na vyhlásené úmysly
  • Úmysly sv. omši:    

Piatok 26.11. +Juraj +Mária

Sobota 27.11 +Ján Vataha

Nedeľa 28.11. Za farnosť

Pondelok 29.11. +Ján +Zuzana +Zuzana (Kamienka)

Utorok 30.11. +Štefan Belančin

Streda 1.12 ZBP Mária – 80 r.ž. (Kamienka)

Štvrtok 2.12. ZBP Andrej Kaššai – 75 r.ž.

Piatok 3.12. Za zomr. rod. Rafajovej

Sobota 4.12. +Alžbeta +Ján Majzerovci (Kamienka)

Nedeľa 5.12. Za farnosť

Pondelok 6.12. +Michal +Mária Majkovičovci

Utorok 7.12.  +Zuzana +Jozef +Milan +Jozef

Streda 8.12. +Štefan +Mária +Helena (Kamienka)

Štvrtok 9.12. +Mária Ištoková – 1 výr. úm.

Piatok 10.12. +Ján Borovský

Sobota 11.12. +Mária +Ján Boberovci (Kamienka)

Nedeľa 12.12 Za farnosť

Pondelok 13.12 +Verona +Ján

Utorok 14.12. ZBP Anny a jej deti

Streda 15.12. ZBP rodiny Štefana

  • Je možná iba individuálna pastorácia. Sv. spoveď je možná po telefonickom dohovore.
  • Zaopatrenie chorých, zomierajúcich po telefonickej dohode.
  • Súkromná modlitba v kostole v Kamenici možná denne od 8.00 do 16.00

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required