Oznamy 20.07.2014

Farské oznamy 20.07.2014

16. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Anna

21.7.

Utorok

Sv. Márie Magdalény Spomienka

18.00

+Milan Mesaroš

22.7.

Streda

Sv. Brigity, rehoľníčky

Sviatok

18.00

+Štefan Šedzmák – 15 výr. úm.

23.7.

Štvrtok

Féria

7.00

+Magdaléna Lupčová – 2 výr. úm.

24.7.

Piatok

Sv. Jakuba, apoštola

Sviatok

18.00

+Mária Šedzmáková – 2 výr. úm.

17.00

Za zdr. a B. pož. Antona, Antona, Vlastimila a Daniela s rod.

25.7.

Sobota

Sv. Joachima a Anny. Spomienka

8.00

+Milan Benko

26.7.

Nedeľa

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

+Ján +Mária Vrábľoví

9.00

Za zdr. a B. pož. Silvie – 40 r.ž

27.7.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  24.8.2014 sa koná v Gaboltove už dvanásta celoslovenská púť mužov. Nahlásiť sa je možné v sakristii.

 

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

 

 

 

X Kamenica

 

–  V pondelok o 17.15 bude pobožnosť k Duchu Svätému.

 

–  Na kostol obetovala rod Tovarňáková 40,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v sobotu 26.7.2014 o 8.45 má ulica Humenská

Anna Krajníková

Anna Jacková

Jarmila Kopačová

Monika Čabaková

Anna Holovčáková

Mária Sojčáková

 

 

 

 

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required