Oznamy 13.07.2014

Farské oznamy 13.07.2014

15. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

14.7.

Utorok

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

+Ján +Mária Čabákoví

15.7.

Streda

Féria

18.00

+Juraj Krajník – 10 výr. úm.

16.7.

Štvrtok

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka

18.00

+Milan Mesaroš

17.7.

Piatok

Féria

18.00

+Anna +Július +Štefan

17.00

+Pavol +Pavol +Michal

18.7.

Sobota

Féria

8.00

+Andrej +Mária Šepeľoví

19.7.

Nedeľa

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Slávky, Petry, Matúša a rodičov

20.7.

10.30

Za zdr. a B. pož. Daniely Remešníkovej – 55 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň sa v našej farnosti uskutočnil detský tábor. Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí ste prispeli akýmkoľvek spôsobom k jeho zdarnému a prijemnému priebehu. Ďakujem Kamenickému štvorlístku, miestnemu Červenému krížu, zamestnancom školskej jedálne, Obecnému úradu, všetkým sponzorom, pomocníkom… Je to naše spoločné dielo, ktoré verím že vďaka našej otvorenosti bolo požehnané.

 

–  V dňoch 19. a 20. júla sa koná Arcidiecézna púť v Gaboltove. Nahlásiť sa je možné v sakristii do stredy. Odchádzať sa bude z Kamenice v sobotu 19.7. o 12.30 a návrat po polnočnej sv. omši. Bližší program púte si môžete prečítať na výveske.

 

–  O mesiac 24.8.2014 sa koná v Gaboltove už dvanásta celoslovenská púť mužov. Aj tento rok sa obraciam na vás mužov s pozvaním. Či ste slobodnými mladými mužmi, otcami rodín alebo ste starší páni. Všetci potrebujeme „mužne“ povzbudenie pri prežívaní našej chlapskej viery. Program púte je na výveske, zapísať sa môžete v sakristii.

 

–  Pri východe z kostola si ešte môžete zakúpiť Katolícke noviny.

 

 

 

X Kamenica

 

–  V stredu 16.7. je spomienka Karmelskej Panny Márie. Hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.

 

–  Zbierka na Dobročinné ciele sv. Otca pred týždňom bola 235,24,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v sobotu 19.7.2014 o 8.45 má ulica Humenská

Mária Remešníková

Alžbeta Zbraneková

Magdaléna Harvilíková

Eva Kvačeková

Peter Ďuričko

Martin Kotešovský

 

 

 

 

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required