Oznamy 15.06.2014

Farské oznamy 15.06.2014

11. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Katarína Štofírová – 2 výr. úm.

16.6.

Utorok

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Ingrid Laskovej

17.6.

Streda

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Kvetoslavy s rod. – 50 r.ž.

18.6.

Štvrtok

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI Slávnosť

8.00

Za farnosť

18.00

+sprievod

Za zdr. a B. pož. novomanželov Veroniky a Radoslava

19.6.

17.00

+Juraj +Anna +Jozef +Mária

Piatok

Féria

18.00

+Mikuláš Kurimský – pohrebná

17.00

Za zdr. a Božie pož. Jána

20.6.

Sobota

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka

8.00

Za zdr. a Božie pož. Pavlíny a Františka Bendíkových

21.6.

Nedeľa

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Zdr. a Božie pož. Jozefa Komarca – 60 r.ž.

9.00

Za farnosť

22.6.

10.30

Za zdr. a Božie pož. Boženy Chymičovej – 65 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

 

–  Tento týždeň vo štvrtok máme sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je to prikázaný sviatok a tak máme povinnosť zúčastniť sa sv. omše. Veriaci, ktorí sa zúčastní na recitovaní hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pri príležitosti tohto sviatku sa koná sprievod s Eucharistiou ulicami našich miest a dedín. Podobne aj my tohto roku pôjdeme v sprievode v Kamienke vo štvrtok večer po sv. omši a v Kamenici v nedeľu popoludní o 13.30. Začiatok sprievodu bude na cintoríne a spoločne s Kristom na čele sprievodu pôjdeme do kostola.

–  Prihlášky na detský tábor sú v sakristii. Prihlasovanie je do konca júna.

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského spravodaja Palmy a Katolícke noviny.

X Kamenica

–  Dnes popoludní pobožnosť nebude.

–  Upratovanie kostola v sobotu 21.6.2014 o 8.45 má Veterná ulica.

Emília Holovčáková

Valéria Miková

Monika Šepeľová

Mária Šepeľová

Mária Komarcová

Valéria Naščáková

Mária Karľová

 

 

 

–  Ohlášky:

Peter Pavlisko, syn Vincenta a Márie r. Šedzmákovej a Katarína Lučivianská dcéra Milana a Márie r. Fabianovej  ohlasujú sa druhý krát.

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required