Godzone

Projekt GODZONE Košice, 14. 11. 2011

Aj prvým dňom v týždni s dátumom 14. 11. 2011, pondelkom, pokračuje Týždeň Cirkvi venovaný mládeži, do ktorého sme sa zapojili my mladí – tak Kameničania, ako aj Kamienčania – a, samozrejme, že nechýbal ani náš pán farár Peter Sepeši.

Vďaka možnostiam, ktoré nám pomohli zhotoviť plán na tento, už spomínaný, týždeň a tiež aj vďaka ľuďom, ktorí nám tento plán taktiež pomohli a stále pomáhajú zrealizovať, sme sa vybrali na krásny koncert projektu GODZONE do Košíc. Bol to skvelý koncert, počas ktorého určite každý jeden z nás pocítil prítomnosť Boha, kde si boli všetci rovní, všetci sme zažili čarovnú atmosféru s príjemnými ľuďmi. Cestu do, a tiež aj naspäť, z Košíc sme si spríjemňovali a skracovali spievaním rôznych piesní – od piesní spievaných v našich kostoloch na detských svätých omšiach, cez ľudovky, až po piesne od známych skupín ako Elán či Tublatanka. Na začiatku zájazdu sme nezabudli poprosiť Boha o pomoc na ceste a na znak toho, že vypočul naše prosby, nám zabezpečil bezproblémovú a šťastnú cestu do cieľa i domov. Doma nás už čakali nedočkaví rodičia a vyzvedali, ako sa nám tam páčilo. My sme však pred týmto vyčerpávajúcim podávaním informácií uprednostnili svoje postieľky, ktoré nás k sebe lákali tým, že sme už sami vedeli, že si v nich oddýchneme a naberieme nové sily potrebné pre nasledujúci školský deň. Rodičia  nás teda museli ospravedlniť kvôli našej unavenosti a neostalo im nič iné, ako čakať na ďalší deň, kedy sa dozvedia všetko, čo chceli.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required