Oznamy 18.05.2014

Oznamy 18.05.2014

5. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Jozef Divulit – 4 výr.úmrtia

19.5.

Utorok

Féria

17.00

+Andrej +Alžbeta +Jána Vatahoví

18.00

Detská

+Ján +Mária

20.5.

Streda

Féria

18.00

Detská

Za zdr. a Božie požehnanie Anny Sokolovej

21.5.

Štvrtok

Féria

18.00

+Štefan +Pavlína +František Babjakoví

22.5.

Piatok

Féria

18.00

+Anna Žinčáková –10 výr.úm.

17.00

+Jozef Valkovič

23.5.

Sobota

Féria

8.00

+Ján +Pavlína Balogoví

24.5.

16.00

Sobáš Bugyi-Kocanová

Nedeľa

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

+Jaroslav, kňaz

9.00

Za zdravie a Božie požehnanie Evy

25.5.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

 

X Spoločné

 

–  Počas celého mesiaca máj v úvode sv. omše sa modlime litánie loretánske.

 

–  V stredu 28.5.2014 organizujeme výlet prvoprijimajúcich do hostiárne v Prešove a na Levočskú horu, kde spoločne môžeme poďakovať za dar prvého prijatia Eucharistie.

 

–  Stále je možné podpísať petíciu ohľadne referenda o otázkach manželstva a rodiny.

 

–  Aj tento rok uvažujeme o príprave letného detského tábora. Ak bude záujem účastníkov a tiež dostatok organizátorov tak sa uskutoční už tretí farský tábor. Preto chcem vyzvať všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a podieľať sa na príprave tohto týždňa pre deti, aby v stredu po večernej sv. omši prišli na faru, kde bude prvé organizačné stretnutie.

 

–  Pri východe z kostola je nová Palma a Katolícke noviny.

 

X Kamenica

–  Dnes popoludní o 14.00 bude Májová pobožnosť a pobožnosť k Duchu Svätému.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby.

–  Zbierka na seminár bola minulú nedeľu 219,10,-€

–  Upratovanie kostola v sobotu 24.5.2014 o 8.45 hod. má ulica Lesná.

Eva Mesarošová

Jana Gičová

Erika Ledinská

Kvetoslava Kamerová

Viera Buzgová

Anna Pandošová

 

 

 

 

–  Ohlášky: Ing. Alexander Bugyi, syn Alexandra a Ivety r. Kováčovej a JUDr. Michaela Kocanová dcéra Jaroslav a Boženy r. Bočanovej ohlasujú sa tretí krát.

X Kamienka

–  Dnes je zbierka na seminár. Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.

–  Ďakujem kurátorom a všetkým, ktorí počas uplynulých dni pomohli pri prácach, ktoré súviseli s opravou chóru a organa. Nech vám to Pán Boh vynahradí.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required