„Teším sa na stretnutie s Ježišom“

„Teším sa na stretnutie s Ježišom“


V druhú májovú nedeľu sa vo farskom kostole zišli deväťročné deti, ktoré po predchádzajúcej príprave sa stretávajú s Kristom v bielej hostii. V úvode svätej omše sa každé dieťa predstavilo, povedalo svoje záujmy a dodatok: teším sa na stretnutie s Ježišom. Včera zanechali detský svet, vo svätej spovedi vyznali svoje detské hriechy a dnes nastupujú na cestu s Ježišom v srdci. Sprevádzaní svojimi rodičmi, príbuznými, ale aj veriacimi farnosti každé z nich pristupuje k oltáru, aby stretlo Krista pod obidvoma spôsobmi. Dnes je ten veľký deň, kedy Ježiš začína prebývať v ich srdci. My ostatní, ktorí sme svoju slávnosť prvého svätého prijímania prežívali už dávno, im máme byť príkladom v ich duchovnom živote.

Fotogaléria

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required