Oznamy 21.11. – 27.11. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 21.11. – 27.11. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 21.11.

Obetovanie Panny Márie

Spomienka

17.30

detská

Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlínu

16.30

detská

+ Michal + Katarína

Utorok 22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Spomienka

17.30

+ Štefan – 1.výr. úmrtia

+ Jaroslav, kňaz

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Jozefa

Streda

23.11.

Féria

7.00

+ Andrej, 4.výr. úmrtia

Štvrtok 24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

18.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Jána s rod.

 

Piatok 25.11.

Féria

18.30

+ Andrej

Sobota 26.11.

Féria

8.00

+ Jozefína 1.výr.úmrtia

Nedeľa 27.11.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

+ Milan

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Boženy s rod.

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Dnes o 17.00 sa v našom kostole uskutoční organový koncert. Prosím a dodržiavanie usmernení. Neobsadzujte sakristiu – uvoľníme ju účinkujúcim. Lavice budú k dispozícii tým, ktorí majú zakúpene lístky. Na lístkoch je uvedená lavica – prosím o dodržiavanie zasadacieho poriadku. Aj tí, ktorí si nezakúpili lístok, samozrejme sú pozvaní – prosím o akceptovanie sedenia na lístky. Ďakujem všetkým, ktorí ste kúpou lístka podporili opravu organa.

 

  • Blíži sa ukončenie roku sv. Ondreja patróna našej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti sa v celej diecéze budeme spoločne modlievať deviatnik k sv. Ondrejovi stále pred sv. omšou od pondelka 21. do 30.11. Pri tejto príležitosti boli vytlačené brožúrky s týmto deviatnikom. Sú k dispozícii v sakristii po 0,50,-€. Pri tejto príležitosti budeme tiež putovať do našej košickej katedrály spolu s ďalšími dekanátmi 30.11. Odchod autobusu bude okolo 15.00 /spresním o týždeň/. Nahlásenie v sakristií do piatku. Cena za dopravu 7,-€

 

  • Na kostol obetovali: rodina Šefferová z pohrebu 100,-€; Bohuznáma obetovala 100,-€, z krstu Jakuba Mažerika obetovali 50,-€ Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

  • Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.00 hod. V pondelok bude pobožnosť k Duchu Svätému o 16.45.

 

  • Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou. Začína nám nový liturgický rok. Požehnávanie adventných vencov bude pri všetkých nedeľných sv. omšiach.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 26.11.2011 o 8.30  ul. Mierová

Mária Kmecová                     Irena Gambošová                          Mária Šutajová

Gabriela Divulitová             Helena Melničáková                    Kvetoslava Vrábľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required