Oznamy 27.04.2014

Rímsko-katolícka farnosť

sv. Štefana prvomučeníka

+421 918 697 347+421 918 697 347 , www.farnostknc.eu

Farské oznamy 27.04.2014

2. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

7.00

Za zdr. a Božie pož. Marty

28.4.

Utorok

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi Sviatok

17.00

Za zdr. a Božie pož. Jána s rod. – 50 r.ž.

18.00

Detská

+Mária Liptáková

29.4.

Streda

Féria

18.00

Detská

+Juraj +Mária Bláhoví

30.4.

Štvrtok

Féria

18.00

+Štefan +Anna +Štefan +Alžbeta

1.5.

Piatok

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

+Jozef Cimprich – 9. výr. úm.

17.00

+Ján Dický

2.5.

Sobota

SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolov Sviatok

8.00

+Mária +Štefan Čabákoví

9.00

+Juraj Milčík – pohrebná

3.5.

Nedeľa

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie pož. Emílie – 50 r.ž.

4.5.

9.00

Za zdr. a Božie požehnanie Daniely – 30 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Pred nami je prvopiatkový týždeň. Keďže iba pred dvoma týždňami ste mnohí pristúpili k sv. spovedi, spovedať budem v Kamenici v utorok, stredu a štvrtok pol hodiny pred sv. omšou a v piatok  pol hodiny pred sv. omšou  Kamienke. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým, ku ktorým chodievam na prvé piatky.

–  V stredu nám začína mesiac máj. Je to mesiac zasvätený Panne Márii. V úvode každej sv. omše počas týždňa sa budeme modliť Litánie loretánske v rámci májovej pobožnosti. V nedele bude májová pobožnosť popoludní.

–  Dnes sa v Ríme koná svätorečenie pápežov Jána XXIII. A Jána Pavla II. Prosme aj týchto dvoch veľkých mužov, aby orodovali za nás a za naše rodiny.

–  Dnešným dňom Aliancia za rodinu spúšťa petíciu za vyhlásenie referenda, v ktorom sa budeme môcť vyjadriť k otázke manželstva a rodiny v súčasnom svete. Referendum sa má týkať štyroch otázok: 1. aby bola zachovaná definícia manželstva ako vzťahu medzi jedným mužom a ženou; 2. aby páry rovnakého pohlavia nemohli adoptovať deti; 3. aby žiadne iné spolužitie nebolo dávané na roveň manželstvu; 4. aby rodičia mohli odmietnuť školskú sexuálnu výchovu svojich detí, ak nesúhlasia s jej obsahom. Každý kto bude cítiť, že sa chce v tejto otázke zastať posvätnosti a dôstojnosti manželstva, môže túto petíciu podpísať pri kostole.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov. Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

–  Na budúcu nedeľu bude zmena časov svätých omší. Keďže je prvé sv. prijímanie v Kamienke, sv. omše v Kamenici budú 7.30 a 9.00. V Kamienke bude sv. omša o 10.30

–  Keďže už iba dva dni možno poukázať 2% z dane. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste túto možnosť využili v prospech našej farnosti a aktivít pre deti a mládež v našej farnosti. Pán Boh nach vám to odmení.

–  Dnes je zbierka na náš kostol. Darcom vopred zaplať!

X Kamenica

 

–  Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich deti bude v stredu po detskej sv. omši.

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 3.5.2014 o 8.45 hod. má Ulica Lesná.

Pavlina Dobdová

Eva Harvaníková

Mária Harvaníková

Anna Vatahová

Diana Burdová

Ján Sojčak

 

 

 

 

–  Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Eryk Sadowski, syn Jozefa a Márie r. Mielczarekovej a Jana Knapová dcéra Jozefa a Jany r. Kovaříkovej, ohlasujú sa tretí krát.

Jozef Engel, syn Jána a Márie r. Krajníkovej a Mgr. Zuzana Zarembová dcéra Daniela a Anny r. Gajdošovej ohlasujú sa druhý krát.

X Kamienka

Tento týždeň sme rozobrali organ a ošetrila sa stará podlaha. Tento týždeň, kým sa bude opravovať organ, chceme urobiť podlahu na chóre. Ďakujem všetkým, ktorí pri týchto prácach pomáhali. Tiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do maľovania plota okolo kostola, čistenia oplotenia i ďalších prác. Všetkým nech to Boh odmení. Veď budujeme a zveľaďujeme Boží dom.

V utorok po detskej sv. omši bude nácvik prvoprijímajúcich detí pred ich sviatkom prvého sv. prijímania, ktoré bude na budúcu nedeľu. Prvá sv. spoveď deti bude v sobotu po sv. omši.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required