“Narodeniny” našich kostolov

“Narodeniny” našich kostolov

 

Mesiac november je v našej farnosti mesiacom narodenín našich kostolov. 20. novembra slávime výročie konsekrácie kostola sv. Jána Nepomuckého v Kamienke a 22. novembra zasa výročie kosekrácie farského kostola sv. ˇŠtefanaPrvomučeníka.


Kostol sv. Jána Nepomuckého

Len tri roky ubehli od času, kedy sa náš chrám v Kamienke, Kostol sv. Jána Nepomuckého, stal chrámom o niečo krajším, príjemnejším. Je neodmysliteľné spomenúť to, ako sa na túto prácu podujal náš už nebohý duchovný otec Jaroslav Naščák. Po dlhom a namáhavom období sa nám konečne spoločnými silami podarilo dosiahnuť konečný výsledok, s ktorým sme, hádam všetci, spokojní. Je vidieť, že kňaz Jaroslav po sebe nechal dobre vykonaný kus práce.

Aj vďaka nemu sme mohli v stredu 21. 11. 2013 osláviť už tretie výročie konsekrácie domu Božieho v Kamienke. Ako inak, než slávnostnou omšou pri tejto príležitosti. Pozvanie na slávenie sv. omše od nášho duchovného otca Petra prijal a odslúžil nám ju správca farnosti Košických mučeníkov I v Humennom Mgr. Jozef Kozák, ktorého slová nejedného z nás určite prinútili zamyslieť sa nad tým, ako my vnímame chrám – či je to pre nás iba budova, ktorú navštevujeme, o ktorej vieme, že sídli v strede našej dediny, ale je pre nás doslova iba nejakou stavbou, alebo je to chrám, cirkev, kde chodíme nabrať sily a túžiac po spoločenstve osláviť sviatočné dni spolu s týmto spoločenstvom Cirkvi. Po homílii priniesli Kamienčania pred oltár obetné dary, z ktorých najväčšiu slávu mala určite torta, na ktorej si po svätej omši pochutnali naši najmenší.

Budova chrámu zostane len obyčajnou stavbou bez duše, pokiaľ tam budeme chodiť prázdni, pokiaľ v nej nebudeme hľadať spoločenstvo a opúšťať ju budeme takisto len ľahostajne a bez záujmu. Kostol sa stane Cirkvou, ak sa pod jeho strechou strednú ľudia, ktorí chcú tvoriť spoločenstvo. Je teda len na nás, aby sme si budovali opravdivú Cirkev v našej obci, vzťahoch, rodinách, srdciach… A to dokážeme jedine s láskou, o ktorú takisto môžeme chodiť prosiť aj do nášho chrámu, ktorý v strede tohto týždňa oslávil svoje tretie narodeniny hlavne vďaka nám samým.

Kostol sv. Štefana Prvomučeníka

Keď má človek narodeniny, usporiada sa veľká oslava. Gratulovať mu prídu priatelia, známi, ľudia ktorí ho poznajú, ale hlavne jeho najbližší. Tak tomu bolo aj v piatok, 22. novembra, kedy mal narodeniny náš kostol. Na “narodeninovej“ svätej omši sa zúčastnilo veľa ľudí – domácich i cezpoľných. Ako na každej poriadnej oslave, ani tu nesmela chýbať narodeninová torta, ktorú si po svätej omši rozdelili deti.  Sv. omša bola celebrovaná  prednášateľom filozofie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kňazom vdp.  PhDr. Imrichom Degrom PhD. V kázni nám porozprával o hriechoch proti prvému Božiemu prikázaniu, medzi ktoré patria (okrem iného) povery, mágia, veštenie, okultizmus…Táto homília bola veľmi zaujímavá, a u všetkých zanechala hlboký dojem. Po sv. omši sme mali možnosť opýtať sa celebrujúceho kňaza na rôzne otázky z oblasti exorcismu, okultizmu, poverčivosti a rôznych foriem hriechu. Niekedy človek ani nevie, čo všetko je vlastne hriech. Bolo veľmi zaujímavé počúvať odpovede na rôzne otázky, ktoré sme kňazovi kládli, pretože jeho odpovede boli poučné a dávali nám okrem iného aj rady do života. Diskusiu sme zakončili spoločnou modlitbou. Zlo na nás číha na každom rohu. Musíme byť obozretní a opatrní, lebo do jeho pascí sa dá veľmi ľahko spadnúť, a potom sa ťažko vstáva.

Foto: tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required