Aktovka

Aktovka

„Mám aktovku!“ Takto znela výzva na začiatku pôstu. Vyslovil ju duchovný otec pri detskej sv. omši a adresoval ju všetkým deťom, ktoré v septembri nastúpia prvýkrát do školy.

Zapojiť sa mohli všetky deti, a to tak, že nakreslia pekný obrázok, ktorý bude vyjadrovať nejakú časť z krížovej cesty. Do súťaže sa zapojilo niekoľko detí. Po Veľkej noci pri detskej sv. omši sa uskutočnilo žrebovanie. Výhercom aktovky sa stal Samko Vasko. Výhercovi blahoželáme.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.