OZNAMY na týždeň 14. 10. 2013– 20. 10. 2013

DVADSIATY ÔSMY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 14. 10. 2013– 20. 10. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 14.10

Féria

18.00

+Štefan +Pavlína Vasilkoví

 

Utorok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka

17.00

+Štefan +Štefan Paláčkoví

18.00 detská

Za zdr. a B. pož. Štefana s rod.

Streda

16.10.

Féria

18.00 detská

+Helena Sousedeková

 

Štvrtok

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Spomienka

7.00

+František Jacko–6. výr. úm

 

Piatok

18.10.

SV. LUKÁŠA, evanjelistu

Sviatok

18.00

+Mária +Ján Kassai

17.00

Za zdr. a B. pož. Jána a Slavomíra s rodinami

Sobota

19.10.

Féria

8.00

+Ján +Anna Štofčíkoví

 

Nedeľa

20.10.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Michal +Barbora

10.30

Za zdr. a B. pož. Andreja – 70 r.ž.

OZNAMY:

 

 

  • Prežívame mesiac október. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prichádzajú na modlitbu sv. ruženca sa predmodlievať. Ďakujem mužom, ženám, deťom, mládeži i rodičom prvoprijímajúcich. Tento týždeň v pondelok znova pozývam rodičov detí, ktoré tento rok prvýkrát pristúpia k prvému sv. prijímaniu, v utorok ruženčiarov, v stredu deti, vo štvrtok mužov, v piatok birmovancov, v sobotu večeradlo pred sv. omšou, v nedeľu pred sv. omšou znova ruženčiari.

 

  • Stretnutie birmovancov bude v sobotu o 17.00 v školskej jedálni. Počas stretnutie bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii cca. Do 19.00 hod.

 

  • Vzadu je nová Palma a nové číslo Katolíckych novín.

 

  • Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Modlievame sa za misie a tiež pri sv. omšiach sa koná zbierka na podporu misii a misijných aktivít. Vopred Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 19.10.2013 o 8.45 má ulica Gaštanová.

Dana Žinčáková

Jarmila Ziková

Marta Nergešová

Monika Zeleňáková

Lucia Šedzmáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required