OZNAMY na týždeň 7. 10. 2013– 13. 10. 2013

DVADSIATY SIEDMY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 7. 10. 2013– 13. 10. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 7.10

Ružencovej Panny Márie

Spomienka

18.00

+Sr. Salustia

 

Utorok

8.10.

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. Marušky

18.00 detská

+Štefan

Streda

9.10.

Féria

18.00 detská

+Alžbeta +Štefan Štofčíkoví

 

Štvrtok

10.10.

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. Ireny – 70 r.ž.

 

Piatok

11.10.

Féria

18.00

+Vierka +Mária +Jozef

17.00

+Mária Packová – 1. výr. úmrtia

Sobota

12.10.

Féria

8.00

+Anna +Michal Mažerikoví

 

Nedeľa

13.10.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Mária +Michal

10.30

Za zdr. a B. pož. Svetlany s rod. – 40 r.ž.

OZNAMY:

 

 

  • Dekanátne večeradlo bude 8.októbra t.j. v utorok  v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Modrej n/Cir. Začiatok o 8,00 hod. ráno, po ňom o 9,00 h. rekolekčná sv. omša kňazov nášho dekanátu.

 

  • Prežívame mesiac október. Pozývam k modlitbe ruženca v rodinách i v kostole. Tento týždeň v pondelok pozývam rodičov detí, ktoré tento rok prvýkrát pristúpia k prvému sv. prijímaniu, utorok ruženčiari, v stredu deti, vo štvrtok muži, v piatok birmovanci, v sobotu večeradlo pred sv. omšou, v nedeľu pred sv. omšou znova ruženčiari.

 

  • Stretnutie birmovancov bude v sobotu o 17.00 v školskej jedálni. Počas stretnutie bude vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii cca. Do 19.00 hod.

 

  • Došlo nám poďakovanie od pána arcibiskupa Bobera: “Bratia a sestry, v mene Konferencie biskupov Slovenska, v mene celého organizačného výboru ako aj v mojom mene by som chcel poďakovať všetkým kňazom i veriacim, ktorí sa zúčastnili na Národnom pochode za život a vytvorili tak skutočne mohutné celoslovenské spoločenstvo vyzývajúce k ochrane života. Rovnako ďakujem aj tým, ktorí sprevádzali prípravy a priebeh Národného pochodu za život svojimi modlitbami a obetami a boli tak prítomní v Košiciach duchovným spôsobom. Veľká vďaka patrí aj podporovateľom, vďaka ktorým sa pochod mohol uskutočniť. Nech Pán, Darca života, nás všetkých posilní  v predsavzatí vytrvalo ochraňovať dôstojnosť každého ľudského života.”
  • Vzadu v stojane sú výtlačky októbrovej Palmy a nove číslo Katolíckych novín.
  • Z krstu Lukaša Vatahu na kostol obetovali 30,-€; Novomanželia Fedorkoví obetovali na kostol 50,-€ Zbierka na rádio Lumen bola v Kamenici n/Cir. 271,- EUR, v Kamienke 38,- EUR. Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 12.10.2013 o 8.45 má ulica Gaštanová.

Mária Batoreková

Mária Hafincová

Róbert Gamboš

Martina Blahová

Mária Viteková

Štefania Harakaľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required