OZNAMY na týždeň 29. 7. 2013– 4. 8. 2013

SEDEMNÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 29. 7. 2013– 4. 8. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 29.7.

Sv. Marty

Spomienka

7.00

+Mária Kovaľová

 

Utorok

30.7.

Féria

18.00

+Anna Gurbovičová – 1. výr. úmrtia

17.00

+Jaroslav – 10. výr. úmrtia

Streda

31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Spomienka

7.00

+Ján +Alžbeta Chvostáľoví

 

Štvrtok

1.8.

Sv. Alfonza Márie de Liguori

Spomienka

18.00

Za posilnenie viery v rod. Márie

 

Piatok

2.8.

Féria

18.00

+Štefan Majický – 1. výr. úmrtia

 

Sobota

3.8.

Féria

8.00

Za zdr. a Božie pož. pre Veroniku s rod.

 

Nedeľa

4.8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za pracovníčky školskej jedálne a ich rodiny

9.00

+František – 5. výr. úmrtia

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme   v Kamienke: utorok             15.30 do 17.00

v Kamenici: v stredu         7.30 – 9.00

v štvrtok        16.00 – 18.00

V piatok ako zvyčajne pôjdem ku naším chorým

 

  • V piatok 2. augusta možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“. Podmienky získania odpustkov sú: nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a vyznaním viery; sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Slovo Porciunkula pochádza z pôvodného talianskeho pomenovania kaplnky Anjelskej Panny Márie, ktorý je považovaný za centrum františkánskeho rádu (lat.Portiuncula = malý pozemok). Zakladateľom rádu bol sv. František z Assisi, ktorý v roku 1226 v tejto kaplnke zomrel. Dátum 2. august 1216 je dňom, v ktorý svätý František získal privilégium dávať veriacim odpustky v kaplnke Porciunkule v Assisi. Neskôr toto privilégium sa udelilo v tento deň na všetky františkanské, katedrálne a farské chrámy.

 

  • Stále je možné v sakristii prihlásiť sa na púť mužov v Gaboltove, ktorá sa bude konať 25. augusta tohto roku.   Hosťom stretnutia a zároveň prednášajúcim bude Mário Tomášik zo spoločenstva pri dome sv. Martina v Bratislave. Pozývam všetkých chlapcov a mužov na toto chlapské putovanie.

 

  • Na budúcu nedeľu sa koná odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej v Snine. V nedeľu o 10.30 bude slávnostnú sv. omšu celebrovať Vdp. Juraj Semivan. Program ďalších dni slávení je na plagáte na výveske.

 

  • Na kostol obetovali z krstu Kláry Sopkovej 50,-€; Novomanželia Vatahoví 50,-€. Dnes sa koná mesačná zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať!

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 3.8.2013 o 8.45 má ulica Kap. Nálepku.

Vladimír Karas

Marta Nemetová

Oľga Savkaničová

Anna Burdová

Lucia Gajdošová

Marianna Barátová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required