Oznamy 4.1.2015

Farské oznamy 4.1.2015

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

 

 

 

5.1.

Utorok

Zjavenie Pána

Slávnosť

7.30

+ Ján Mažerik – 3 v.úm.

9.00

+Gregor +Mária +Pavol +Anna

6.1.

10.30

Za farnosť

Streda

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Heleny Engelovej

 

7.1.

Štvrtok

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Márie Daňovej – 75 r.ž.

 

8.1.

Piatok

Féria

17.30

+Rudolf +Veronika Porubskí

16.30

+Michal +Mária +Teodor

9.1.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Matúša

 

10.1.

Nedeľa

Krst Krista Pána

7.30

Za farnosť

9.00

+Ervin

11.1.

10.30

+Helena Demková

Spoločné oznamy

V utorok máme sviatok Zjavenia Pána alebo ľudovo Troch kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu a pri sv. omšiach budeme požehnávať trojkráľovú vodu. Pri tejto príležitosti tiež pôjdeme požehnať naše príbytky. Kto by ešte chcel dať požehnať svoj dom, môže sa ešte dnes po sv. omši nahlásiť v sakristii. Požehnávať domy budem v utorok popoludní.

Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti nakoledovali 1012,81,-€. Peniaze budú odoslané na konto Dobrej noviny, ktoré potom následne bude odovzdané na projekty pre deti v krajinách tretieho sveta .

V piatok po večernej sv. omši na fare bude stretnutie všetkých, ktorí počas nasledujúceho roka sú ochotní sa zapojiť do aktivít pre deti a mládež v našej farnosti. Bude to plánovacie stretnutie.

 
 
 

Kamenica nad Cirochou

Upratovanie kostola v sobotu 10.1.2015 ráno o 8.45 má ulica Sladkovičova

Marián Vakula

Peter Kudla

Darina Sotáková

Mária Vasková

Jaroslava Hrubovčáková

Jaroslava Lukačová

 

 

 

 

 

Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required