OZNAMY na týždeň 22. 7. 2013– 28. 7. 2013

ŠESTNÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 22. 7. 2013– 28. 7. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 22.7.

Sv. Márie Magdalény Spomienka

 

 

Utorok

23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok

19.00

Za zdr. a Božie pož. Vladimíra – 50 r.ž.

 

Streda

24.7.

Féria

19.00

+Ján +Pavlína

 

Štvrtok

25.7.

SV. JAKUBA, APOŠTOLA

Sviatok

 

 

Piatok

26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka

7.00

+Ján +Mária Balogoví

8.00

Za zdr. a B. pož. Márie a Jozefa

Sobota

27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov Spomienka

8.00

+Pavlína Kislanová

– 1. výr.úm.

 

15.00

Sobáš Vataha – Gičová

Nedeľa

28.7.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Pavol +Pavol

10.30

Za zdr. a Božie pož. rodiny Balogovej

OHLÁŠKY:

Vladimír Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ivana Gičová – dcéra Dušana a Jany rod. Sojčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň som na dovolenke. Zastupuje ma duchovný otec v Dlhom nad Cirochou.

 

  • Stále je možné v sakristii prihlásiť sa na puť mužov v Gaboltove, ktorá sa bude konať 25. Augusta tohto roku.

 

  • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať!

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 27.7.2013 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Anton Kyslaň

Mária Vožňáková

Silvia Kotusová

Mária Haburajová

Viera Ščerbová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required