III. farská púť k Panne Márii Škapuliarskej

III. farská púť k Panne Márii Škapuliarskej

V dňoch 20. – 21. 7. Sa konala diecézna púť k Panne Márii Škapuliarskej v Gaboltove. Už tradične sme sa aj my – veriaci kamenickej farnosti vydali na cestu k Božej Matke. Do cieľa nášho putovania sme prišli hneď v úvode púte – na Korunku Božieho Milosrdenstva. Nasledovalo Večeradlo, vešpery a púť otvoril pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik slávnostnou svätou omšou o 18. Hod. V homílii zdôraznil, ako je potrebné počúvať, tak aj Božia Matka načúvala, čo jej hovorí Boh. Pri svätej omši o 21. Hod novokňazi košickej diecézy udelili prítomným novokňazské požehnanie. Po eucharistickej adorácii nasledovala polnočná svätá omša. Po nej zverení Božej Matke do ochrany sme sa vydali na spiatočnú cestu domov.


O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.