III. farská púť k Panne Márii Škapuliarskej

III. farská púť k Panne Márii Škapuliarskej

V dňoch 20. – 21. 7. Sa konala diecézna púť k Panne Márii Škapuliarskej v Gaboltove. Už tradične sme sa aj my – veriaci kamenickej farnosti vydali na cestu k Božej Matke. Do cieľa nášho putovania sme prišli hneď v úvode púte – na Korunku Božieho Milosrdenstva. Nasledovalo Večeradlo, vešpery a púť otvoril pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik slávnostnou svätou omšou o 18. Hod. V homílii zdôraznil, ako je potrebné počúvať, tak aj Božia Matka načúvala, čo jej hovorí Boh. Pri svätej omši o 21. Hod novokňazi košickej diecézy udelili prítomným novokňazské požehnanie. Po eucharistickej adorácii nasledovala polnočná svätá omša. Po nej zverení Božej Matke do ochrany sme sa vydali na spiatočnú cestu domov.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required