Sv. omša na Červenom Hrune

Sv. omša na Červenom Hrune

 

„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“ Tieto slová sa rozliehajú našimi chrámami v deň svätých Cyrila a Metoda. V našej farnosti sme ich mohli počuť nielen v obidvoch kostoloch, ale aj uprostred prírody. V Kamienke v lese, na Červenom Hrune, minulý rok bol postavený a posvätený kríž. Aj tento rok sa tam zišli veriaci na svätej omši. V príhovore duchovný otec vyzdvihol poslanie svätcov, ktorí prišli k našim predkom, aby im priblížili evanjelium. Priniesli na naše územie písmo, a tak našim predkom priblížili Boha, prehĺbili vieru.

Aj v dnešnej dobe sú tak aktuálne slová evanjelia: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium.“ Je však len na nás, ako sa postavíme k tejto Ježišovej výzve.

Foto tu.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required