Celosvetová adorácia

Celosvetová adorácia


Svätý otec František vyzval veriacich na celom svete na spoločnú adoráciu. Konala sa v nedeľu 2. júna v čase od 17. do 18. hodiny. Tak sa mohli všetci veriaci spojiť v jedno. Aj naša farnosť prijala túto výzvu a nedeľný podvečer sme strávili v našom kostole pred Eucharistickým Kristom, kde sme mu svojím spevom a modlitbami vzdali svoju úctu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required