Oznamy na týždeň 7. 1. 2013– 13. 1. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DRUHÝ VIANOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 7. 1. 2013– 13. 1. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 7.1.

Pondelok po Zjavení Pána

17.30

+Ján, kňaz

16.30

+Štefan +Zuzana +Eleónora

Utorok

8.1.

Utorok po Zjavení Pána

7.00

+Helena +Ondrej Hodákoví

Streda

9.1.

Streda po Zjavení Pána

17.30

+ Sestra Hieronyma

Štvrtok 10.1.

Štvrtok po Zjavení Pána

17.30

+Michal +Alžbeta Čabákoví

 

Piatok

11.1.

Piatok po Zjavení Pána

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Petra s rod.

16.30

+František +Anna

Sobota

12.1.

Sobota po Zjavení Pána

8.00

+Zuzana Volovárová – 20 výr.úm.

Nedeľa

13.1.

KRST KRISTA PÁNA

Sviatok

8.00

+Andrej +Andrej Mažeríkoví

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Melánie

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Richard Petrík – syn rodičov Alexandra a Kataríny rod. Škubovej, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Lenka Žírová – dcéra Emila a Dariny rod. Vološinovej, bývajúca v Snine, ohlasujú sa prvý krát.

 

OZNAMY:

  • Dnes popoludní o 14.00 hod. bude stretnutie Ružencového bratstva.
  • Ø Dňa 5. januára 2013 v Kendiciach zaopatrený sviatosťami zomrel Vdp. Jozef Ilavský. Narodil sa 18. decembra 1922 v Kendiciach. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1949 v Košiciach. Pôsobil vo farnostiach Snina, Kamenica nad Cirochou (1951), Vranov nad Topľou, Michalovce, Jenkovce, Tibava a Torysa. Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú v utorok 8. januára 2013 o 10.00 hod. v Kostole sv. Michala, archanjela v Kendiciach.
  • Dnes popoludní o 13.00 pôjdem požehnávať domy v Kamenici, ktoré som včera nenavštívil. Okolo 14.30 budem požehnávať domy v Kamienke.
  • Budúcou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Po budúcej nedeli sa odkladajú betlehemy a vianočné výzdoby. Ak neprekážajú a nezaberajú miesto môžu zostať do 2. februára.
  • Na kostol obetovali z pohrebu Márie Belančínovej 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 12.1.2013 o 8.45  ul. Sladkovičová, Slepá

Jaroslava Hrubovčáková

Jarmila Lukáčová

Mária Harakaľová

Mária Engelová

Irena Vajdová

Katka Lukáčová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required