Oznamy na týždeň 14. 1. 2013– 20. 1. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

PRVÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 14. 1. 2013– 20. 1. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 14.1.

Féria

 

Utorok

15.1.

Féria

16.30

+Ján Sojčák

17.30detská

Za zdr. a Božie požehnanie Bohu známej rodiny

Streda

16.1.

Féria

17.30 detská

+Martin Avuk – pohrebná

Štvrtok 17.1.

Sv. Antona, opáta

Spomienka

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Jany

 

Piatok

18.1.

Féria

17.30mládežnicka

+František Jacko – 5.výr.úm.

16.30

+Mária +Marian +Miroslav Ďuričkoví

Sobota

19.1.

Féria

8.00

+Agnesa +Juraj

Nedeľa

20.1.

DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK

8.00

+Katarína +Štefan Čabákoví

9.15

+Helena +Andrej Lubiščákoví

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Richard Petrík – syn rodičov Alexandra a Kataríny rod. Škubovej, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Lenka Žírová – dcéra Emila a Dariny rod. Vološinovej, bývajúca v Snine, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

  • Pripomínam, že počas roku viery, ktorý prebieha, každý štvrtok hodinu pred sv. omšou je vo farskom kostole vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii a počas tohto času som k dispozícii vzadu v spovednici. Prosím, nakoľko je možné využime tento čas pre sv. spoveď.
  • Stretnutie birmovancov bude v piatok. Bude mládežnícka sv. omša s katechézou pre birmovancov a po sv. omši rozdelenie do skupín. Účasť nutná.
  • Dnes sa končí vianočné obdobie. Betlehemy a vianočné výzdoby ak neprekážajú môžu zostať do 2. februára.
  • Na kostol obetovali z krstu Karolíny Čandovej 30,-€. Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Katolíckych novín a dnes je tiež nove číslo Palmy aj s prílohou, ktorá vychádza počas Roka viery.
  • Upratovanie kostola v sobotu 19.1.2013 o 8.45  ul. Čsl. armády

Anna Maškuľáková

Beata Sninčáková

Mária Lojanová

Ján Adamkovič

Ján Komarc

Renáta Babjaková

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required