Jasličková pobožnosť

POZVÁNKA


Vo farskom kostole v Kamenici nad Cirochou 25. 12. v deň Narodenia Pána

14. 00 hod. vystúpia deti s jasličkovou pobožnosťou.

Srdečne všetkých pozývame.


O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.