Oznamy na týždeň 26.11. – 2.12.2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

TRIDSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 26.11. – 2.12.2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

26.11.

Féria

 

 

Utorok

27.11.

Féria

16.30

+Michal +Anna

17.30

+ Ján

Streda

28.11.

Féria

17.30 detská

+Mária +Juraj

 

Štvrtok

29.11.

Féria

7.00

Za zdr. a B. pož. Anny (50r.ž.), Andreja a Štefana

 

Piatok

30.11.

Sv. Ondreja, apoštola

Sviatok

17.30

+Peter Sedláček

16.30

Za zdr. a Božie pož. Mariana a Anny

Sobota

1.12.

Féria

8.00

+Anna +Juraj Belančínoví

 

Nedeľa

2.12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

+Štefan Šepeľa – 2 výr. úm.

9.15

Za zomrelých rodiny Kolesárovej

10.30

Za farnosť

 

 

OZNAMY:

 • Pripomínam, že v najbližších týždňoch začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Do tejto prípravy môžu vstúpiť súčasní deviataci a starší. Je potrebné, aby si birmovanci vyzdvihli prihlášku v sakristii a vyplnenú mi ju osobne odovzdali do konca mesiaca, čiže tento týždeň.
 • Vianočné oplátky, knihy a magnetky, ktoré predávali mladí pred týždňom pred kostolom si môžete ešte do vypredania zakúpiť v sakristii.
 • V utorok po detskej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v Kamienke, a v stredu po sv. omši v Kamenici.
 • Ešte dnes po omšiach je možné nahlásiť sa v sakristii na púť k relikvii sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy do Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Odchod autobusu bude vo štvrtok o 15.45 od kostola. Po príchode do baziliky bude nasledovať modlitba sv. ruženca s deviatnikom, po ňom sv. omša a uctenie si relikvie sv. Ondreja.
 • Dnešnou nedeľou končí liturgický rok. Na konci sv. omše bude vystavená Sviatosť Oltárna a spolu sa pomodlíme modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na dnešný sviatok. Môžeme tak získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou a pri sv. omšiach budem požehnávať adventné vence, ktoré nás majú sprevádzať adventom v našich domácnostiach. Môžete doniesť adventné vence v nedeľu na sv. omšu a položiť ich pred oltáre. V úvode sv. omše ich požehnáme.
 • Počas adventného obdobia sa pri sv. omšiach budeme modliť modlitbu Otče náš po latinský.
 • V čase adventu bude prebiehať v našej farnosti už spomenutá farská charita. Jej cieľom je pomôcť tým, ktorým pomôcť vieme a môžeme im dajako uľahčiť v ťažších situáciách, do ktorých sa dostali prostredníctvom rôznych životných okolnosti, alebo možno aj vlastným pričinením. V sobotu 1.12 a v sobotu 15.12 budeme môcť napomôcť pri zbierke v niektorom z našich obchodov v obci. Pri východe z obchodu budeme môcť obetovať jednu vec zo svojho nákupu. Nejakú trvanlivú potravinu, kilo muky, cukru, liter oleja alebo čokoľvek iné… Podobne aj vzadu v kostole umiestnime kôš do ktorého môžeme príchodom na ktorúkoľvek sv. omšu vložiť niečo z trvanlivých potravín, čo uznáme za vhodné. Podobne bude tam aj na to určená pokladnička, do ktorej môžeme vložiť svoj dar, alebo aj návrh konkrétneho človeka alebo rodiny, na ktorú by ste chceli upriamiť našu pozornosť aby sme tam mohli pomôcť.
 • Na budúci týždeň bude jesenná zbierka na charitu.  Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.
 • Vzadu na stolíku je nové číslo Palmy a Katolíckych novín.
 • Upratovanie kostola v sobotu 1.12.2012 o 8.45 má ulica Mierová.

Daniela Remešníková

Mária Saksunová

Silvia Šedzmáková

Mária Čabáková

Mária Koščová

Mária Rebejová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required