Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia


Slová prvého zastavenia, ktoré sme počúvali počas celého pôstu, majú svoje vyvrcholenie na Veľký piatok. V dnešný deň Kristus zavŕši svoj život obetou na kríži. Práve v dnešný deň sme mohli tieto slová prežívať aj každý z nás počas krížovej cesty ulicami našej obce. Každý, mladý či starý, muži či ženy, každý z nás mohol pomôcť niesť kríž, tak ako kedysi Šimon, ktorého prinútili vojaci. Krížovú cestu, ktorú sme začali o 10.00 hod v kostole a pokračovala obcou sme obetovali za mladých, snúbencov, rodiny našej farnosti. Pri nesení ťažkého kríža sa vystriedali mnohí, ktorí na ten kríž položili určite svoje starosti, trápenia. Čím ďalej, tým bolo drevo kríža ťažšie, a tak sme mohli precítiť, ako sa asi musel cítiť Kristus, ktorého pred krížovou cestou bičovali a ktorý si musel drevo kríža odniesť sám.

 

Foto: tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required