O misii v Kazachstane

O misii v Kazachstane

V nedeľu 30. septembra slúžil svätú omšu v našej farnosti Mgr. Vladimír Nemec, kňaz Košickej arcidiecézy, pôsobiaci už štyri roky v Kazachstane. Tento kňaz pôsobil niekoľko rokov vo farnostiach našej diecézy, no volanie po misiách v Kazachstane v ňom driemalo od seminárnych rokov.V homílii nám poukázal na rozdielnosť života u nás a v Kazachstane. Veľké mestá sú bohaté a rozvinuté, no na vidieku vládne chudoba a alkohol.

Podstatnou úlohou kňazov je ľuďom poukazovať na zmysel života, pozdvihnúť im sebavedomie a učiť ich úcty k životu. Ľudia, aj keď v malom počte, prichádzajú do chrámu a modlia sa s obrovskou vierou. Pri stavbách pomáhajú všetci spoločne. 9. septembra v Karagande bola konsekrovaná nová katedrála zasvätená Panne Márii Fatimskej. Aj keď po malých krôčikoch, predsa sa šíri evanjelium aj v tejto krajine.

Na záver o. Vladimír poprosil o modlitbu. Modlitba je ten najsilnejší nástroj, ktorý pomôže na ktoromkoľvek mieste na svete.

O misii v Kazachstane viac na: http://www.catholic-kazakhstan.org/Karag/En/index.htm

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required