Detská krížová cesta

Detská krížová cesta

 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Týmito slovami začíname každé zo 14 zastavení Krížovej cesty. Každoročne v pôstnom období sa zamýšľame nad Kristovým utrpením. V našom chráme sa do tejto modlitby zapájajú aj deti a to každý pondelok pred detskou sv. omšou.

Štrnásť detí so sviečkou v ruke sa vydáva za krížom na krížovú cestu. Každé dieťa svojou účasťou pomáha, tak ako Šimon z Cyrény, Kristovi pri jeho utrpení. Po každom zastavení jedno z detí odíde so zapálenou sviečkou pred oltár. Aj keď možno mnohé z nich si ani neuvedomujú, čo sa tam práve odohráva, ale každé chce Ježišovi pomôcť aspoň v malom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required