Farská púť do Gaboltova

Farská púť do Gaboltova

16. júla si veriaci na celom svete pripomínajú Pannu Máriu Karmelskú – Škapuliarsku. Z titulu tohto sviatku sa konajú mnohé púte aj v našej diecé ze. Arcidiecéznym pútnickým miestom je malá dedinka v okolí Bardejova – Gaboltov. Aj v tomto roku sme p utovali na spoločnú farskú púť na toto pútnicke miesto.

Vyrazili sme v sobotu 21. 7. popoludní. S menšími technickými problémami a s nepriaznivým počasím, no toto všetko je súčasťou putovania, a tak sme to obetovali Pánu Bohu. Dorazili sme do Gaboltova v čase Večeradla. Po ňom nasledovali Vešpery a slávnostná sv. omša, ktorou otec biskup Mons. Stanislav Stolárik otvoril púť k Panne Márii Škapuliarskej. V príhovore nás povzbudil k väčšej dôvere v Pannu Máriu.

Po tejto sv. omši nasledoval ďalší program. O 21.00 hod. slúžili novokňazi košickej arcidiecézy, medzi nimi aj náš rodák Slavomír, svätú omšu, pri ktorej putujúcim udelili svoje novokňazské požehnanie. Po tejto sv. omši nasledovala adorácia a sprievod s Eucharistickým Kristom.

Po polnočnej sv. omši zverení do ochrany Panne Márii sme vyrazili na spiatočnú cestu domov, aby sme aj svojim doma priniesli pozdrav od Panny Márie.


O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.