Radosť rozdávaním rastie

Radosť rozdávaním rastie

Tento citát bol hlavným cieľom farského denného detského tábora, ktorý sa uskutočnil od 9. 7. 2012 do 14. 07. 2012 v našej farnosti. Každý deň tábora znamenal iné obdobie liturgického kalendára.

Začínali sme v pondelok ráno adventnou svätou omšou, po ktorej nasledovalo delenie detí do jednotlivých skupín. Po tomto rozdelení sa deti začali zoznamovať medzi sebou a vytvorili si názov skupiny a zároveň aj pokrik a erb, ktorý ich skupinu vyznačoval.

Tak vznikli skupiny:Červení – lienky, oranžoví – pomaranče, žltí – Simpsonovci, zelení – kaktusy, modrí – šmolkovia a fialoví – chmary dižďové.


Na spoločný obed sme chodievali do školskej jedálne, kde nám tety kuchárky každý deň uvarili chutné jedlo.

Popoludní  nasledovali súťaže, pri ktorých sme získavali body. Po pätnástej hodine, v hodine milosrdenstva sme sa modlievali korunku Božieho milosrdenstva, ktorú sme obetovali za náš tábor, za naše rodiny. Po nej nasledoval olovrant, ktorý nám pripravili spoločenské skupiny našej obce – v pondelok členky ružencového spoločenstva, v utorok červený kríž, vo štvrtok Kamenický štvorlístok, v piatok Klub dôchodcov Platan.

V stredu sme boli na výlet mimo našu farnosť – zdolávali sme hrad Veľký Šariš a vežu Dómu sv. Mikuláša v Prešove. Cestou na hrad čakali na zdolávateľov  hradu rôzne úlohy. Po náročnom výstupe nasledoval spoločný obed a keďže za nami prišla aj búrka, tak aj skorý zostup dole z hradu. Presunuli sme sa do Prešova, kde sme po skupinkách vystúpili na vežu Dómu sv. Mikuláša, odkiaľ bol nádherný výhľad na Prešov a okolie. Po zostupe z veže nasledovala sv. omša v chráme Krista Kráľa  vo farnosti  Prešov Sekčov.

Vo štvrtok, keďže pršalo sme strávili dopoludnie v telocvični miestnej školy, kde decká súťažili v pôstnych úlohách. Popoludní sa vyjasnilo, a tak nás navštívil p. Oráč na koňoch. Deti si mohli vyskúšať jazdu na koni, ako aj lukostreľbu, ktorú predviedol p. Oráč. Popritom prebiehalo aj maľovanie na tvár či výroba ružencov.

Na piatok sa tešili asi všetky deti. Po dni, ktorý predstavoval Veľkú noc, mala nasledovať opekačka a spoločná noc vo farskej záhrade v stanoch. Po chutnom obede deti precvičili piesne na večernú svätú omšu, ktorá bola za účasti rodičov. Po nej sa všetci presunuli na farskú záhradu, kde deti rodičom predviedli belgický tanec, ktorý sa naučili v priebehu týždňa, a ktorý chytil každého. Po spoločnej večeri rodičia odišli domov a deti ostali na noc na fare. Pripravená bola aj nočná hra, ktorú v polovici prerušil dážď.

Ráno na všetkých čakala rozcvička, ranná modlitba, spoločné raňajky a odchod domov. Každý odchádzal možno fyzicky unavení, ale povzbudení na duchu, s novými zážitkami a hlavne novými kamarátmi. Ak to bude Božia vôľa, o rok sa stretneme opäť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required