Oznamy na týždeň 16.7. – 22.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

PÄTNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 16.7. – 22.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

16.7.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Michala Žinčáka s rod.

 

Utorok

17.7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta pustovníkov Féria

7.00

+Michal Majkovič – 30.v.úmrtia

 

Streda

18.7.

Féria

 

 

Štvrtok

19.7.

Féria

18.00

+Anna +Ján Hrubovčákoví

 

Piatok

20.7.

Féria

18.00

+ Ľubomír

17.00

Za zdr. a Božie pož. Jána, Matildy a Petra

Sobota

21.7.

Féria

8.00

+Viera +Jozef +Mária

 

15.00

sobáš

Dávid – Goroľová

Nedeľa

22.7.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za B. pož. a dary Ducha Sv. pre Lukáša, Matúša, Alexandra a Maximiliána

9.15

Za zdr. a Božie pož. Ľubomíra s rod. – 40 r.ž.

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Marián Poljak – syn rodičov Antóna a Jozefíny rod. Kupkovej, nar. v Piešťanoch, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ing. Gabriela Čabáková – dcéra Andreja a Pavlíny rod. Harvanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Ján Mičák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Kondášovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Zuzana Poláková – dcéra Mateja a Heleny rod. Baberčíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Róbert Dávid – syn rodičov Jána a Ľubice rod. Bužovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Bystrom a

Daniela Goroľová – dcéra Milana a Ivety rod. Gunarovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Včera sme ukončili farský tábor. Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že to išlo v dobrej a pokojnej atmosfére. Všetkým animátorom a pomocníkom, tým, ktorí zabezpečovali technickú stránku akcie, stravovanie a pod. Tiež chcem poďakovať miestnej základnej škole a jedálni, miestnemu obecnému úradu, miestnym organizáciam ako sú Kamenicky štvorlístok, Organizácii Červeného kríža, Spolku sv. ruženca, naším seniorom, sponzorom a jednoducho každému, kto aj v tejto akcii videl službu mladej generácii a deťom a preto prispeli svojou aktivitou. Nech vám to Boh odmení.
  • V dňoch 21. – 22. Júla sa v Gaboltove koná arcidiecézna púť Škapuliarskej Panny Márie. Program si môžete pozrieť na výveske alebo v novom čísle Palmy na poslednej strane. Budeme putovať ako farnosť. Odchod autobusu bude v sobotu popoludní o 14.00. Návrat po polnočnej sv. omši. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 8,-€ za dopravu.
  • Birmovanci ktorí si vyplatili DVD záznam z vysluhovania sviatosti birmovania v nasledujúcom týždni budú mať DVD u svojich animátorov. Ak by chcel ešte niekto ďalší je možne od zajtra si ho zakúpiť v sakristii.
  • Je možnosť putovať spolu s farnosťou Prešov-Sekčov do Fatimy a Lurd v dňoch 17. – 27.9.2012 (11 dní) v cene 450,-€.  Trasa: Monaco – Lurdy, Santiago de Compostella – Fatima, Batalha- Zaragoza – Montserrat – Barcelona – Benátky. V cene je zahrnuté: Doprava klimatizovaným autobusom (zn. Scania), 5x ubytovanie, 5x raňajky, 5x večera, komplexné zdravotné poistenie, sprievodca.
  • Dnes popoludní bude pobožnosť k Duchu Svätému o 17.15.
  • Na kostol obetovali zo svadby rodina Miková 50,-€; rodina Batoreková 20,-€.; birmovanci 400,-€. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 21.7.2012 o 8.45 má ulica Kpt. Nálepku.

Antoň Kislaň

Marianna Poláková

Mária Vožňáková

Silvia Kotusová

Margita Kormucíková

Lucia Gajdošová

Peter Barát

Článok publikovaný v kategórii Rok 2012.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.