Oznamy na týždeň 4.6. – 10.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

DEVIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 4.6. – 10.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

4.6.

Féria

 

Utorok

5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa mučeníka

Féria

 

Streda

6.6.

Féria

 

Štvrtok 7.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

17.00

+Juraj +Mária +Rudolf

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Annu

Piatok

8.6.

Féria

 

Sobota

9.6.

Féria

16.00

Sobášna sv. omša Harvaník – Meričková

Nedeľa

10.6.

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+ Ján Šedzmák

9.15

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie pož. Jozefa a Anny Sojčákových s rod.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ing. Jozef Harvaník – syn rodičov Jozefa a Márie rod. Bundžovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Katarína Meričková – dcéra Jozefa a Anny rod. Valigovej, nar. v Humennom, bývajúca v Jankovciach, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Vo štvrtok je sviatok Božieho Tela a Krvi, ľudovo zvaný oltáriky alebo kolibky. Sv. omša tu v Kamenici bude vo štvrtok o 17.00, ale Eucharistický sprievod sa bude konať až v nedeľu 10.6.2012 popoludní o 15.00 hod. Prípravu oltárikov majú na starosti ulice Štúrova a Mierová.  Vykročiť do ulíc s Eucharistickým Kristom je manifestáciou viery a zároveň aj vzájomným obohatením a zvýraznením tohto tajomstva viery.
  • Tento týždeň ideme na púť do Medjugoria, teda tu nebudem. Zastupovať ma bude duchovný otec z Dlhého nad Cirochou. V prípade potreby kňaza sa obráťte na neho. Sv. omša bude vo štvrtok o 17.00 hod.
  • Dnes popoludní odchádzame na púť do Medjugoria. Odchod z Kamienky je o 13.30 a z Kamenice od kostola 14.00. V pondelok ráno je príchod na Makarskú v ranných hodinách. Na Veprici – pútne miesto sa zúčastníme sv. omše, po sv. omši je plánovaný pobyt pri mori.  Podvečer  odchod do Medžugoria, ubytovanie. Prvé stravovanie je večera v Medžugorií v pondelok. Posledné stravovanie sú raňajky v piatok. S presným programom budeme oboznámeny v Medžugorií. V Medžugorií sa platí aj eurami, nemusíme si meniť peniaze. Ceny sú porovnateľné ako u nás. Oblečte sa športovo, zoberte si plavky, na nohy aj botasky (výstup na Podbrdo a Križevac). Všetky kázne a čítania počas sv. omše sú tlmočené. Zoberte si preto malé rádiá (mobily) so slúchadlami a kvôli rannému výstupu na Križevac baterky. Nezabudnite si zobrať lieky, ktoré pravidelne užívate a cestovné doklady (stačí OP, ale nie stará knižka s neobmedzenou platnosťou). Návrat v sobotu okolo poludnia.
  • V sobotu 16.6.2012 o 10.00hod. príjme v košickej katedrále sv. Alžbety kňazskú vysviacku náš farník, diakon Slavomír Engel. Na vysviacku do Košíc pôjde spoločný autobus. Pre zabezpečenie miesta v autobuse je potrebné sa nahlásiť v sakristii do 12.6.2012. Cena za dopravu je 4,-€ Odchod autobusu z Kamenice bude o 7.30hod.
  • V dňoch 9.-14.6.2012 sa bude konať denný farský tábor pre deti našej farnosti. Pripravený bude každodenný program, každý deň od 7.30 do 18.00 hod. Posledná noc z piatku na sobotu bude v prípade dobrého počasia v stanoch na farskej záhrade. Účastníkmi tábora môžu byť žiaci základných škôl. Zároveň prosím o pomoc spolupracovníkov a animátorov. Prvé prípravné stretnutie bude na fare  11.6. v pondelok po detskej sv. omši. Rodičia môžu deti prihlásiť na tábor vyplnením prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakristii a odovzdať mi po hociktorej sv. omši do 30.6.2012. Cena pre účastníka tábora je 20,-€
  • Práce okolo kostola sa nám tento týždeň pekne posunuli ďalej vďaka prispeniu mnohých z vás, ktorí ste mohli a prišli pomôcť. V najbližších dňoch nás čaká povrchová úprava – maľba omietky a finálne dokončenie exteriéru okolo základov. Tento týždeň by aj v interiéry kostola mala pribudnúť krstiteľnica, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každého farského kostola a tiež inštalácia svietnikov, ktoré by mali pribudnúť tu v presbytériu pred oltárom. Všetko toto je možne realizovať iba vďaka tomu, že z vašej strany je vnímaná potreba zveľaďovať toto miesto, ktoré v našej farnosti predstavuje doslova stred kultu našej viery.
  • Dnes popoludní o 14.30 bude pobožnosť ružencového bratstva.
  • Zbierka na masmédia bola pred týždňom 259,-€. Z krstu Olivera Paločka obetovali na kostol 25,-€, Mária Poláková obetovala na kostol 50,-€. Zbierka v obci na kostol bola 3016,- € Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 9.6.2012 o 8.45 má ulica Humenská.

Beľančinová Emília

Pastirová Anna

Šepeľová Viera

Gromanová Renáta

Králiková Katarína

Sabolová Martina

Harviliková Anna

 

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2012.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.