Oznamy na týždeň 4.6. – 10.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

DEVIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 4.6. – 10.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

4.6.

Féria

 

Utorok

5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa mučeníka

Féria

 

Streda

6.6.

Féria

 

Štvrtok 7.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

17.00

+Juraj +Mária +Rudolf

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Annu

Piatok

8.6.

Féria

 

Sobota

9.6.

Féria

16.00

Sobášna sv. omša Harvaník – Meričková

Nedeľa

10.6.

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+ Ján Šedzmák

9.15

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie pož. Jozefa a Anny Sojčákových s rod.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ing. Jozef Harvaník – syn rodičov Jozefa a Márie rod. Bundžovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Katarína Meričková – dcéra Jozefa a Anny rod. Valigovej, nar. v Humennom, bývajúca v Jankovciach, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Vo štvrtok je sviatok Božieho Tela a Krvi, ľudovo zvaný oltáriky alebo kolibky. Sv. omša tu v Kamenici bude vo štvrtok o 17.00, ale Eucharistický sprievod sa bude konať až v nedeľu 10.6.2012 popoludní o 15.00 hod. Prípravu oltárikov majú na starosti ulice Štúrova a Mierová.  Vykročiť do ulíc s Eucharistickým Kristom je manifestáciou viery a zároveň aj vzájomným obohatením a zvýraznením tohto tajomstva viery.
  • Tento týždeň ideme na púť do Medjugoria, teda tu nebudem. Zastupovať ma bude duchovný otec z Dlhého nad Cirochou. V prípade potreby kňaza sa obráťte na neho. Sv. omša bude vo štvrtok o 17.00 hod.
  • Dnes popoludní odchádzame na púť do Medjugoria. Odchod z Kamienky je o 13.30 a z Kamenice od kostola 14.00. V pondelok ráno je príchod na Makarskú v ranných hodinách. Na Veprici – pútne miesto sa zúčastníme sv. omše, po sv. omši je plánovaný pobyt pri mori.  Podvečer  odchod do Medžugoria, ubytovanie. Prvé stravovanie je večera v Medžugorií v pondelok. Posledné stravovanie sú raňajky v piatok. S presným programom budeme oboznámeny v Medžugorií. V Medžugorií sa platí aj eurami, nemusíme si meniť peniaze. Ceny sú porovnateľné ako u nás. Oblečte sa športovo, zoberte si plavky, na nohy aj botasky (výstup na Podbrdo a Križevac). Všetky kázne a čítania počas sv. omše sú tlmočené. Zoberte si preto malé rádiá (mobily) so slúchadlami a kvôli rannému výstupu na Križevac baterky. Nezabudnite si zobrať lieky, ktoré pravidelne užívate a cestovné doklady (stačí OP, ale nie stará knižka s neobmedzenou platnosťou). Návrat v sobotu okolo poludnia.
  • V sobotu 16.6.2012 o 10.00hod. príjme v košickej katedrále sv. Alžbety kňazskú vysviacku náš farník, diakon Slavomír Engel. Na vysviacku do Košíc pôjde spoločný autobus. Pre zabezpečenie miesta v autobuse je potrebné sa nahlásiť v sakristii do 12.6.2012. Cena za dopravu je 4,-€ Odchod autobusu z Kamenice bude o 7.30hod.
  • V dňoch 9.-14.6.2012 sa bude konať denný farský tábor pre deti našej farnosti. Pripravený bude každodenný program, každý deň od 7.30 do 18.00 hod. Posledná noc z piatku na sobotu bude v prípade dobrého počasia v stanoch na farskej záhrade. Účastníkmi tábora môžu byť žiaci základných škôl. Zároveň prosím o pomoc spolupracovníkov a animátorov. Prvé prípravné stretnutie bude na fare  11.6. v pondelok po detskej sv. omši. Rodičia môžu deti prihlásiť na tábor vyplnením prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakristii a odovzdať mi po hociktorej sv. omši do 30.6.2012. Cena pre účastníka tábora je 20,-€
  • Práce okolo kostola sa nám tento týždeň pekne posunuli ďalej vďaka prispeniu mnohých z vás, ktorí ste mohli a prišli pomôcť. V najbližších dňoch nás čaká povrchová úprava – maľba omietky a finálne dokončenie exteriéru okolo základov. Tento týždeň by aj v interiéry kostola mala pribudnúť krstiteľnica, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každého farského kostola a tiež inštalácia svietnikov, ktoré by mali pribudnúť tu v presbytériu pred oltárom. Všetko toto je možne realizovať iba vďaka tomu, že z vašej strany je vnímaná potreba zveľaďovať toto miesto, ktoré v našej farnosti predstavuje doslova stred kultu našej viery.
  • Dnes popoludní o 14.30 bude pobožnosť ružencového bratstva.
  • Zbierka na masmédia bola pred týždňom 259,-€. Z krstu Olivera Paločka obetovali na kostol 25,-€, Mária Poláková obetovala na kostol 50,-€. Zbierka v obci na kostol bola 3016,- € Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 9.6.2012 o 8.45 má ulica Humenská.

Beľančinová Emília

Pastirová Anna

Šepeľová Viera

Gromanová Renáta

Králiková Katarína

Sabolová Martina

Harviliková Anna

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required