Oznamy na týždeň 11.6. – 17.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

DESIATÝ TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 11.6. – 17.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie pre Daniela, Gabriela a Tomáša

Utorok

12.6.

Féria

7.00

+ Štefan Švárny – 2. výr. úmrtia

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Pavlíny

Streda

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza             Spomienka

 

Štvrtok 14.6.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Ingrid Laskovej

Piatok

15.6.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť

18.00

+ Ján + Anna Jackoví

17.00

+Katarína +Mária +Michal

Sobota

16.6.

Nepoškvrneného srdca Panny Márie Spomienka

 

Nedeľa

17.6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Frantovej

9.15

Za zdr. a Božie požehnanie Pavlíny – 80 rokov života

10.30

+ Ján Belančín

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Jozef Karľa – syn rodičov + Emila a Márie rod. Čabakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Viera Oržechová – dcéra Vladislava a Anny rod. Ivanovej, nar. Vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vyšnom Kazimíri, ohlasujú sa prvý krát.

 

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 15.00 bude Eucharistický sprievod pri príležitosti sviatku Božieho Tela a Krvi. Prípravu oltárikov majú na starosti ulice Štúrova a Mierová. Pozývam deti, obzvlášť prvoprijímajúce, mladých, rodiny. Vykročiť do ulíc s Eucharistickým Kristom je manifestáciou viery a zároveň aj vzájomným obohatením a zvýraznením tohto tajomstva viery.
  • V sobotu 16.6.2012 o 10.00hod. príjme v košickej katedrále sv. Alžbety kňazskú vysviacku náš farník, diakon Slavomír Engel. Na vysviacku do Košíc pôjde spoločný autobus. Pre zabezpečenie miesta v autobuse je potrebné sa nahlásiť v sakristii do 12.6.2012. Cena za dopravu je 4,-€ Odchod autobusu z Kamenice bude o 7.15hod. Taktiež v týchto dňoch pamätajme vo svojich modlitbách na novokňazov.
  • V dňoch 9.-14.6.2012 sa bude konať denný farský tábor pre deti našej farnosti. Pripravený bude každodenný program, každý deň od 7.30 do 18.00 hod. Posledná noc z piatku na sobotu bude v prípade dobrého počasia v stanoch na farskej záhrade. Účastníkmi tábora môžu byť žiaci základných škôl. Zároveň prosím o pomoc spolupracovníkov a animátorov. Prvé prípravné stretnutie bude na fare  11.6. v pondelok po detskej sv. omši. Rodičia môžu deti prihlásiť na tábor vyplnením prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakristii a odovzdať mi po hociktorej sv. omši do 30.6.2012. Cena pre účastníka tábora je 20,-€
  • Práce okolo kostola sa nám tento týždeň pekne posunuli.   V tomto týždni sa bude upravovať okolie, chodníky.
  • Upratovanie kostola v sobotu 15.6.2012 po sv. omši má ulica Humenská.

Remešníková Mária

Harvilíková Magdaléna

Lukáčová Ľudmila

Zindrová Iveta

Kvačeková Eva

Zbraneková Františka

 

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2012.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.