Oznamy na týždeň 28.5. – 3.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

ÔSMY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 28.5. – 3.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

28.5.

Svätodušný pondelok

18.00

+Ján +Anna Štofčíkoví – 20. výročie úmrtia

Utorok

29.5.

Féria

7.00

+ Ján Tongeľ – 10. výročie úmrtia

18.00

+Mária Smikalová

Streda

30.5.

Féria

18.00

+Anna +Ján Sojčákoví

Štvrtok 31.5.

Féria

18.00

+Ján +Mária Gondoví

Piatok

1.6.

Prvý piatok

Sv. Justína, mučeníka

18.00

+Emil – 10. výročie úmrtia

17.00

+Mária – 2. výr. úmrtia

Sobota

2.6.

Féria

7.00

+Veronika +Ján Koščoví

Nedeľa

3.6.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

8.00

Za farnosť

9.15

+Ján +Zuzana +Mária

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie Kassaiovej

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Lukáš Belančin – syn rodičov Mariana a Viery rod. Radovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Monika Barnišinová – dcéra Cyrila a Márie rod. Oblažnej, nar. v Humennom, bývajúca v Turcovciach, ohlasujú sa tretí krát.

Ing. Jozef Harvaník – syn rodičov Jozefa a Márie rod. Bundžovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Katarína Meričková – dcéra Jozefa a Anny rod. Valigovej, nar. v Humennom, bývajúca v Jankovciach, ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Spovedať budem

v Kamenici: pondelok 16.00 – 17.50;        utorok 7.30 – 9.30;        stredu 16.00 – 17.50;   štvrtok 16.00 – 17.50

v Kamienke: utorok 15.00 – 17.50

v piatok pôjdem k chorým tak ako každý prvý piatok.

 

  • V piatok nám začína nový mesiac jún, ktorý je zasvätený Božskému srdcu, preto tak ako v máji sme sa v úvode sv. omše modlili litánie loretánske, tak sa budeme v júny modliť litánie k Božskému srdcu.
  • Každoročne sa v našej Košickej arcidiecéze od mája do októbra konajú Fatimské soboty na pútnom mieste v Obišovciach. V sobotu 2. júna pripravuje priebeh Fatimskej soboty náš Sninský dekanát. Autobus bude odchádzať o 6,00 hod. ráno zo Sniny a bude zberať po jednotlivých farnostiach. Cestovné je 7 Eur. Prihlásiť sa možno v sakristii do štvrtka.
  • Dnes je zbierka na masmédia. Vopred Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 2.6.2012 o 8.45 má ulica .

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required