Oznamy na týždeň 13.8. – 19.8. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DEVÄTNÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 13.8. – 19.8. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

13.8.

Féria

14.00

pohrebná

+Pavlína Sninčáková

 

Utorok

14.8.

Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka Spomienka

17.00

+Štefan Šebák – 1 výr. úmrtia

 

Streda

15.8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Slávnosť

18.00

Za zdr. a Božie pož. Márie Mažerikovej – 85 r.ž.

17.00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Štvrtok

16.8.

Féria

17.00

Za zdr. a Božie pož. Márie s rod – 60 r.ž.

 

Piatok

17.8.

Féria

8.00

+ Magdaléna

 

Sobota

18.8.

Féria

15.00

sobášna

Vataha – Polačková

 

Nedeľa

19.8.

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

+Jozef – 5 výr. úmrtia

10.30

+Ján Sojčák + Verona

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Staroščák – syn rodičov Petra a Viery rod. Korejovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Bc. Jana Čubáková – dcéra + Pavla a Anny rod. Raganovej, nar. v Humennom, bývajúca v Turcovciach, ohlasujú sa prvý krát.

 

Mudr. Pavol Urban – syn rodičov Pavela a Márie rod. Balážovej, nar. v Trebišove, bývajúci v Trebišove a

Mudr. Eva Kormuciková – dcéra Jána a Anny rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke, ohlasujú sa prvý krát.

 

Michal Lutáš-Husťák – syn rodičov neb. Michala a Viery rod. Leškovej, nar. v Medzilaborciach, bývajúci v Medzilaborciach – Vydrani a

Mgr. Jana Hafincová – dcéra Petra a Márie rod. Semanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

Ing. Lukáš Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Petra Polačková – dcéra Petra a Valérie rod. Taškovičovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • V stredu 15.8.2012 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Viaže nás účasť na sv. omši a mali by sme zasvätiť tento deň.
  • V nedeľu o týždeň chlapi ideme na púť mužov do Gaboltova. Odchod autobusu bude ráno o 6.30 od kostola v Kamenici.
  • Tento týždeň od utorka do piatku tu nebudem. Zastupovať ma bude duchovný otec z Dlhého nad Cirochou.
  • Dnes po sv. omši o 10.30 bude požehnanie motorových vozidiel a dopravných prostriedkov pri príležitosti sviatku sv. Krištofa.
  • Arcidiecézne centrum pre mládež pozýva mladých v dňoch 23. – 25. 8. na pešiu púť z Prešova do Levoče ako poďakovanie za prázdniny. Bližšie info na www.premladez.sk. Tam sa môžete aj prihlásiť. Cena pri prihlásení do 20.8. – 10 € a od 21.8. – 15 €. V cene je zahrnuté ubytovanie, sprievodné vozidlo a strava.
  • V sakristii sú DVD s fotografiami z detského farského tábora. Cena 0,50,-€; a DVD z udeľovania sviatosti birmovania, cena 12,-€. Ešte tento týždeň si ich môžete zakúpiť v sakristii.
  • Dnes je zbierka na Augustíneum v Bardejovských kúpeľoch. Z pohrebu Štefana Majického na kostol obetovali 40,-€. Z krstu Laury Jablonskej na kostol obetovali 40,-€ Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 18.8.2012 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Anna Balogová

Slavomir Ferenc

Helena Terkošová

Mária Balogová

Anna Hrubovčáková

Mária Levandovská

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required