Oznamy na týždeň 18.6. – 24.6. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

JEDENÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 18.6. – 24.6. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

18.6.

Féria

15.00

+ Miroslav Zbranek –pohrebná po sv. omši pokračujú pohrebné obrady na cintoríne

18.00

+Jaroslav, kňaz

Utorok

19.6.

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie Anny s rodinou

Streda

20.6.

Féria

18.00

+Mária +Juraj

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Anny s rod.

Štvrtok 21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka

18.00

+ Ján

Piatok

22.6.

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie Jána

17.00

+Pavol

Sobota

23.6.

Féria

10.30

Primičná sv. omša

Nedeľa

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť

8.00

+Ján Šedzmák

9.15

Za farnosť

10.30

+ Ján Belančín

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Jozef Karľa – syn rodičov + Emila a Márie rod. Čabakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Viera Oržechová – dcéra Vladislava a Anny rod. Ivanovej, nar. Vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vyšnom Kazimíri, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

  • V sobotu 23.12.2012 v našej farnosti budeme mať primičnú sv. omšu dopoludnia o 10.30hod. Prosím o akceptovanie niekoľkých organizačných usmernení: – nechajme miestnosť pre matky s deťmi voľnú, pre asistenciu a kňazov; rešpektujme usmernenia organizátorov ohľadne sedenia v kostole – budú vyhradené miesta pre pozvaných a najbližšiu rodinu; o 10.10 sprievod kňazov s asistenciou sa odoberie do domu primicianta, kde príjme požehnanie a oblečie liturgické rúcho a v sprievode najbližších príde do kostola, kde o 10.30 bude sláviť svoju primičnú sv. omšu,. Možno niektorí budete chcieť pristúpiť k sv. spovedi v týždni. Budeme spovedať dvaja vo štvrtok od 16.30 do večernej sv. omše a v piatok po rannej sv. omši.
  • 2 Júla je odpustová slávnosť v Levoči. Je možnosť ísť spoločne autobusom tak ako po iné roky.  Cena približne 10,-€ Je potrebné nahlásiť sa v sakristii.
  • Vonkajšie práce okolo kostola sa dotiahli dokonca. Chcem poďakovať všetkým chlapom, ženám, birmovancom ktorí priložili ruku k dielu, či už prostredníctvom brigád alebo aj inej pomoci. Zvlášť chcem poďakovať členom farskej ekonomickej rady pánom Štefanovi Belančínovi a Stanislavovi Veľasovi, ktorí celé tieto práce koordinovali. Vyúčtovanie doterajších prác vyhlásim v nasledujúcich týždňoch, keďže ešte nemáme dofakturované všetky záležitosti.

Vnútri v kostole sa dotiahli veci, ktoré prerušil odchod pána dekana Naščáka, pred niekoľkými týždňami zábradlia na jeden aj druhý chór, krstitelnica, svietniky, stojan pod paškál a anbóna. V príprave spovednica.

  • Tento týždeň bude zbierka v obci na opravu fasády.  Vopred Pán Boh zaplať. Bohuznáma na kostol obetovala 50,-€; Novomanželia Harvaníkoví obetovali 50,-; Bohu známa rodina obetovala na kostol 500,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 22.6.2012 o 17.30 má ulica Osloboditeľov.

Albina Ďuričková

Anna Krajníková

Anna Jacková

Eva Gregušová

Monika Čabáková

Anna Holovčáková

Andrej Kopač

Anna Sojčáková

Mária Majická

Vlasta Ištoková

 

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2012.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.