Svätý Cyril

Relikvia sv. Cyrila

Vo všetkých diecézach Slovenska prebiehajú prípravy na 1150. Výročie príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Pri tejto príležitosti putuje našimi diecézami relikvia sv. Cyrila. V našom Sninskom dekanáte bola táto relikvia v prvých májových dňoch. 1. mája vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine a 2. mája vo farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom. Veriaci z našej farnosti putovali vzdať úctu tejto relikvii do Humenného. Každý z prítomných sa osobitne poklonil, vzdal úctu aj bozkom. Počas poklony bolo možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Pred sv. omšou sa konala pobožnosť k sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Alan Tomáš, správca farnosti v Snine spolu s miestnym kňazom vdp. Jánom Gičom, s naším duchovným otcom Petrom a správcom farnosti  Košických mučeníkov v Humennom vdp. Jozefom Kozákom.

V homílii celebrant vyzdvihol pôsobenie týchto svätcov na našom území a ich prínos v oblasti duchovného života.Po skončení slávnosti bola relikvia sv. Cyrila prenesená do farnosti Košických mučeníkov v Humennom.

 

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required