Oznamy na týždeň 30.4. – 6.5. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu


ŠTVRTÝ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 30.4. – 6.5. 2012Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

30.4.

Féria

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Pikalovej – 75 r.ž.Utorok

1.5.

Féria

17.00

Za zdr. a Božie požehnanie Jozefa a Márie s rodinou

18.00

Za zdr. a Božie požehnanie Jána a Veroniky

Streda

2.5.

Sv. Atanáza, biskupa

Spomienka

Štvrtok 3.5.

SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolov

Sviatok

18.00

+Jaroslav, kňazPiatok

4.5.

Féria

18.00

Za zdravie rod. Štofčíkovej

17.00

Za zdr. a Božie pož. Márie

Sobota

5.5.

Féria

8.00

Za farnosťNedeľa

6.5.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Jozefa s rodinou

8.45

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Stanislava Sivča – 50 r.ž.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:


Matúš Kocik – syn rodičov neb. Andreja a Ireny rod. Hrubovskej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Alena rod. Fábryová – dcéra Jaroslava a Aleny rod. Gáborovej, nar. v Krompachoch, bývajúca vo Vojkovciach, ohlasujú sa tretí krát.

Sviatosť kňazstva chce prijať:

Diakon Slavomír Engel narodený v Humennom, patriaci do našej farnosti. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.


OZNAMY:


 • Májová pobožnosť bude stále v úvode sv. omše. Ak sv. omša nie je, tak o 18.00 hod. V nedele o 14.30.
 • Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Budem spovedať:

Kamenica:

 • Pondelok od 15.00 do 18.00
 • Utorok od 16.00 do 17.00
 • Štvrtok od 15.00 do 18.00

Kamienka:

 • Piatok 14.00-17.00


 • Mnohým neunikla informácia a putovaní relikvie sv. Cyrila po   diecézach   a   farnostiach  Slovenska v rámci prípravy na veľké jubileum 1150. výročia príchodu  slovanských vierozvestov na naše uzemie. 1.5.2012 bude relikvia vo farskom kostole v Snine o 10.30. Na druhý deň, 2.5.2012 od 15.30 bude relikvia vystavená k individuálnemu ucteniu v Humennom v Kostole Pod Sokolejom. Od 15.30 budeme tam spovedať a o 18.00 bude slávená slávnostná sv. omša. Pri tejto príležitosti pôjdeme z našej farnosti spoločne. Odchod autobusu bude od kostola o 16.00 hod. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Cena za dopravu 2,- eurá.
 • Dávam do pozornosti zmenu časov sv. omší na budúcu nedeľu z dôvodu slávnosti prvého sv. prijímania v Kamenici. Spovedanie prvoprijimajúcich bude v sobotu po rannej sv. omši, teda o 8.30. Prosím rodičov, krstných rodičov aby využili možnosť pre sv. spoveď v týždni, keďže sa bude spovedať. Chcem poprosiť tiež o pochopenie a uvoľnenie predných lavíc pre rodičov a krstných rodičov prvoprijímajúcich.
 • Dnes je zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Darcom vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.

 • Z krstu rodina Štofčíková obetovala na kostol 20,-€. Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie kostola a prípravu kostola na slávnosť prvého sv. prijímania majú rodičia prvoprijímajúcich v sobotu po sv. spovedi deti.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required