Veľkopiatkové obrady

Veľkopiatkové obrady

15.00 hod. Hodina smrti Ježiša Krista. Náš Pán bol potupený, ponížený až do prachu. Na znak toho si kňaz líha na zem na začiatku obradov. Na znak toho si kľakáme a prosíme Boha o odpustenie hriechov, no zároveň mu ďakujeme za naše vykúpenie. Nasleduje bohoslužba slova, v ktorej dominujú pašie podľa evanjelistu Jána. Po krátkom príhovore kňaz prednáša slávnostné modlitby veriacich. Modlí sa za sv. otca, za biskupa, za kňazov, veriacich, za jednotu kresťanov…


Prinesením zahaleného kríža začína ďalšia časť obradov Veľkého piatku – poklona sv. krížu. Kňaz po častiach odhaľuje kríž so zvolaním: „Hľa, drevo kríža!“ „Poďme, pokloňme sa.“

Klania sa a bozkom si uctieva kríž kňaz, miništranti, deti, mladí i dospelí veriaci. Napokon s krížom obíde kostol a uloží ho k hrobu na poklonu.

Po tretej časti – sv. prijímaní je prenesená najsvätejšia Sviatosť k hrobu. Tu nás očakáva Kristus počas celej noci až do večerných obradov veľkonočnej vigílie. Môžeme prísť Kristovi poďakovať za to, že svojou smrťou nám daroval večný život. Odprosujme ho za všetky naše hriechy, ktoré mu na bolestnej ceste spôsobili toľko utrpenia. Neprechádzajme okolo kríža nevšímavo. Zastavme sa a prežehnaním ho pozdravme, odprosme aj poďakujme. Nielen v tieto dni, ale po celý svoj život.

 

{phocagallery view=category|categoryid=16|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required