Krížová cesta

Krížová cesta

Veľký piatok. Deň smrti nášho Pána. Práve v dnešný deň Kristus berie ťarchu našich hriechov na svoje plecia.

V našej farnosti sme si Ježišovo utrpenie pripomenuli pri Krížovej ceste na Veľký piatok. Konala sa v čase, kedy sa konala aj Kristova cesta na Golgotu.

 

Cestou od kostola sme sa vydali do kopca na koniec obce. V popredí veľký kríž, ktorý niesli chlapi. Každé zastavenie iní. Jednotlivé zastavenia sa modlili mladí z farnosti i z filiálky. Na konci bol kríž vztýčený do výšky.

Krížová cesta bola obetovaná za rodiny, za snúbencov našej farnosti. Zúčastnilo sa jej mnoho ľudí – deti, mládež, muži i ženy. Každý z nás svojou troškou sa snažil pomôcť Kristovi pri nesení kríža.

 

{phocagallery view=category|categoryid=15|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required