Oznamy na týždeň 30.1. – 05.2. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK

Oznamy na týždeň 30.1. – 05.2. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

30.1.

Féria

17.30

detská

+ Marián

Utorok

31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza

Spomienka

7.00

+ Štefan Kapuscinský

17.30 detská

Za zdravie a Božie požehnanie Evy Kormucikovej

Streda

1.1.

Féria

 

Štvrtok 2.1.

OBETOVANIE PÁNA Sviatok

7.45

pre školu

+ Juraj + Anna

Požehnanie hromničných sviec.

16.30

Za zdravie a Božie požehnanie Andreja a Magdy – 50 rokov manželstva

Požehnanie hromničných sviec.

17.30

Za Božie pož. pre pomáhajúcich pri príprave birmovancov

Požehnanie hromničných sviec.

Piatok

3.1.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Ľubovoľná spomienka

17.30

+Jozef Cimprich – 7. výr. úmrtia

Prvopiatková Eucharistická pobožnosť

Svätoblažejské požehnanie hrdla

16.30

– Za zdravie a Božie pož. pre Dávida (zo 14.2)

Prvopiatková Eucharistická pobožnosť

Svätoblažejské požehnanie hrdla

Sobota

4.1.

Féria

16.30

+ Juraj +Mária Stanekoví

Stretnutie rodákov

Nedeľa

5.1.

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+ Michal Ištok – 5. výr. úmrtia

9.15

+ Zuzana – 2. výr. úmrtia

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

 • Tento týždeň je prvopiatkový. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

Spovedanie v kostole: Kamenica:

  • Pondelok 14.30 – 17.20
  • Utorok 7.30 – 10.00
  • Štvrtok 8.30 – 10.30

Kamienka:

 • Utorok 14.30 – 17.20
 • Kto si objednal lístok na muzikál „Quo vadis“, prosím, aby ste si vyzdvihli lístok v sakristii tento týždeň.
 • Vo štvrtok hodinu pred svätou omšou bude Večeradlo.
 • V sobotu 4.2. bude sv. omša vo farskom kostole netradične o 16.30. Na túto sv. omšu sú pozvaní naši rodáci, ktorí žijú v zasvätenom živote či už ako kňazi, alebo rehoľníci. Toto stretnutie je pri príležitosti dňa zasväteného života, ktorý slávime tento týždeň.
 • Saleziáni dona Bosca spolu s mladými vás pozývajú na divadelné predstavenie  Malý kominár, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12.9.2012 o 15.00 v KD v Kamenici a o 18.00 v KD v Kamienke. Príbeh sa odohráva v talianskom Turíne v 19. storočí v časoch dona Bosca a zároveň na Slovensku v súčasnosti. Hra zachytáva životy dvoch chlapcov: chudobného žobráčika, kominára Giovanniho a súčasného chlapca Erika, ktorý rád kreslí. Pri vzhliadnutí tejto inscenácie môžeme prežiť hlbšiu reflexiu nad situáciou detí a ich biedy v 19. storočí v porovnaní so situáciou a problémami detí súčasnosti, keď mladý človek už nerieši to, že nemá chlieb, ale keď trpí rozpadom svojej rodiny. Vstupné: dobrovoľné
 • Každoročne môžeme pomôcť na niektorý dobrý cieľ pre ktorý sa rozhodneme príspevkom 2% z už zaplatenej dane. Pri našej farnosti je zriadené občianské združenie Kameničan, ktoré chce podporovať aktivity pre mladých v našej farnosti. Kto je ochotný poukázať svoje 2% pre našu farnosť, vzadu na stolíku sú tlačivá, ktoré si môžete zobrať.
 • Dnes je zbierka na kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať. Budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Upratovanie kostola v sobotu 4.2.2012 o 8.45 hod. ulica Železničná

Dana Balková

Andrea Sentivanová

Jolana Kapuscinská

Oľga Ferencová

Anna Žinčáková

Mária Grittersová

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required