Nech si akýkoľvek hriešnik, slaboch – Boh ťa miluje.

Nech si akýkoľvek hriešnik, slaboch – Boh ťa miluje.

 

Niekedy v lete chodievame s rodinou do kempu do dediny Vrbov. Minulý rok sme tam boli aj počas víkendu, tak som si chcela zistiť, kedy tam mávajú sväté omše. Ochotne mi poradil jeden starší pán – strážnik kempu. Povedal mi, kedy sú omše vo Vrbove aj vo vedľajšej obci. Tá vedľajšia obec sa volá Žakovce. Veľmi som sa tešila, že tam pôjdem, ale nemohla som. Bola som preto dosť smutná. Avšak snažila som sa prijať túto skutočnosť a pokorila som sa.

Keď sa človek pokorí, Boh mu to vynahradí. Teraz mi to vynahradil mnohonásobne. Dnes som nebola účastná len na hodinovej omši ako by to možno bolo vtedy v Žakovciach.  Svedectvo a posolstvo od božieho muža ako je farár zo Žakoviec som si mohla “vychutnať” oveľa dlhšie a v úžasnej rodinnej atmosfére. Bolo pre mňa obrovským darom, že som mohla sedieť v lavici a počúvať tie tvrdé, ale pravdivé slová, ktoré kňaz hovoril s ľahkosťou a zároveň bolesťou z vlastnej skúsenosti. No najviac ma zaujalo, ako hovoril o pokore, milosrdenstve, hriechu a svätej spovedi. ,,Buď milo-srdný, maj milé srdce. Pomáhaj ľuďom…” hovoril. Alebo: ,,Akého človeka v pekle nenájdeš? No pokorného! A v nebi budeš márne hľadať pyšného človeka…” Avšak zasiahli ma ako šíp slová: ,,Nech je akokoľvek veľký tvoj hriech, Boh ťa miluje. Môžeš byť neviem aký hriešnik/hriešnica, Boh ťa stále miluje…” ,,Choď na svätú spoveď. Choď sa vyspovedať. Sprav si dobrú svätú spoveď. Hanbíš sa povedať svoj hriech? Nehanbi sa, Boh ti všetko odpustí..” …a mal pravdu.

Uvedomila som si, že ak chcem žiť pokorný život, mať milé srdce, musím začať od začiatku. Násť si čas, skutočne si nájsť čas na svätú spoveď a povedať každý svoj hriech. A začať s čistým srdcom..

To, že som vtedy nemohla prísť na omšu do Žakoviec, to je už teraz jedno. Boh mi chcel ukázať, že ma čakalo toto – a bolo to veľmi dobré. Nuž, človek mieni, Pán Boh mení.

Foto tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required