SVÄTÁ ZEM

POZVÁNKA DO SVÄTEJ ZEME

 

Odlet z Budapešti, prílet do Košíc

Termín:  17.4. – 24.4.2012

Cena: 664,- EUR

 

 

 

 

V cene je zahrnuté:

 • letenka  Budapešť – Tel Aviv – Košice
 • 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
 • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
 • odborný sprievodca – kňaz
 • letiskové poplatky a  palivový príplatok
 • transfér na letisko do Budapešti


V cene nie je zahrnuté
:

 • obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- USD (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
 • komplexné cestovné poistenie 11,- EUR

Púť pripravujeme v spolupráci s Mons. Jánom Majerníkom !

PROGRAM:

 1. deň: v skorých ranných hodinách stretnutie skupiny v Snine, transfér na letisko  do Budapešti a následne odlet  do TEL AVIVU, odchod do BETLEHEMA, cestou zastávka v AIM KAREM, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Ubytovanie a večera.
 2. deň: po raňajkách celodenný program v BETLEHEME – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Večera a ubytovanie.
 3. deň: po raňajkách odchod do JERUZALEMA. Mesto malo podstatný vplyv na vývoj troch monoteistických náboženstiev. Navštívime miesta účinkovania i utrpenia Ježiša Krista. Prehliadka  Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a  ubytovanie.
 4. deň: . po raňajkách návšteva OLIVOVEJ HORY – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Odchod  do Betlehema. Večera a ubytovanie.
 5. deň: po raňajkách  prehliadka BETÁNIE – Lazarov hrob. Prechod Judskou púšťou. Zastávka pri MŔTVOM MORI, ktorého voda je 7-krát slanšia ako voda ostatných morí. Možnosť kúpania, resp. fakultatívny výlet na skalnú pevnosť MASÁDU, /v biblických časoch chránila brod cez Mŕtve more/ a do QUMRÁNU – miesta najznámejšieho biblického nálezu pergamenových a kožených zvitkov pôvodných rukopisov z obdobia 2. jeruzalemského chrámu. Odchod do Betlehema. Ubytovanie, večera.
 6. deň: po raňajkách odchod do JERICHA, história mesta je v skutku výnimočná, patrí k najstarším mestám na svete. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Výstup na horu TÁBOR, prehliadka kostola Premenenia Pána. Návšteva miesta prvého zázraku v KÁNE GALILEJSKEJ, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. prehliadka NAZARETU, mesta kde Ježiš prežíval svoju mladosť. Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa. Večera a ubytovanie v Nazarete.
 7. deň: po raňajkách GENEZARETSKÉ JAZERO, Hora Blahoslavenstiev, KAFARNAUM – dom sv. Petra, TABGHA – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Večera a ubytovanie v Betleheme.
 8. deň: sv. omša v Betleheme v jaskyni mlieka; JAFFA – malebné, staré prístavné mesto na brehu stredozemného mora, kostol sv. Petra; odchod autokarom na letisko. Vo večerných hodinách odlet do Košíc.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Záujemcovia nech sa nahlásia u svojho duchovného otca alebo priamo na dekanskom úrade v Snine (7622234 alebo 0918 601 051) do konca januára.

 

AWERTRAVEL

cestovná kancelária

905 01  Senica

Hviezdoslavova 1469/61

tel.: 034/651 3896

tel./fax: 034/651 2995

e-mail: awertravel@awertravel.sk

i-net: www.awertravel.sk

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required