OZNAMY na týždeň 1. 4. 2013– 7. 4. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 1. 4. 2013– 7. 4. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 1.4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

8.00

Poďakovanie Bohu známej rod.

9.15

+Mária +Štefan

10.30

+Jozef +Anna Šedzmákoví

Utorok

2.4.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

 

 

Streda

3.4.

VEĽKONOČNÁ STREDA

18.00 detská

Za zdr. a Božie pož. Michala s rod. – 40 r.ž.

 

Štvrtok 4.4.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18.00

+Pavlína Čabáková – pohrebná

 

Piatok

5.4.

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18.00

Za zomrelých rod. Bešanovej

17.00

+Pavlína Mesárošová

 

Sobota

6.4.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

8.00

+Mária Šedzmáková -1.výr.úm.

 

Nedeľa

7.4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

8.00

Za farnosť

9.15

Za zdr. a B. pož. rodín Milana a Mareka

10.30

Za zomrelých rod. Mažerikovej

 

OZNAMY:

  • V piatok je prvý piatok mesiaca. Dopoludnia pôjdem k chorým ako zvyčajne. Večerná sv. omša v Kamenici bude mládežnícka. Po nej adorácia. Kto by chcel pristúpiť ku sv. spovedi budem spovedať počas tichej adorácie vo štvrtok hodinu pred sv. omšou.
  • Dňa 7.4.2013, budúcu nedeľu, vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine na sídlisku sa bude konať odpustová slávnosť ku cti Božieho milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať Mons. Pavol Marton, dekan –farár v Bardejove. Bližšie informácie na plagátikoch.
  • V rámci príprav na 200. výročie narodenia Don. Bosca sa koná po svete putovanie jeho relikvie. V Humennom táto relikvia bude v noci z 12. na 13 apríla. Plagátik s bližším programom si môžete všimnúť na výveske.
  • Doprava pre starších a ťažšie mobilných tento týždeň pôjde podľa časového harmonogramu ako v uplynulom týždni v stredu, štvrtok a piatok.
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu a plynulému priebehu veľkonočných obradov za ich zaangažovanosť. Či už to boli lektori, kostolníci, kantori, miništranti, tí ktorí boli upratovať kostol, udržiavali aktuálne naše farské média Palmu aj našu web stánku a plnili akékoľvek iné služby – všetkým nech to Pán odmení.
  • 6.4.2013 sa v Prešove bude konať Arcidiecézne stretnutie mladých. Zajtra ukončujeme nahlasovanie kvôli zabezpečeniu dopravy. Účastnícky poplatok je 5€ za účastnícky balíček a dopravu.
  • Zbierka na náš kostol pred týždňom bola 598,60,-€. Na kostol obetovali z pohrebu Pavlíny Čabákovej 50,-€ Pán Boh zaplať!
  • Upratovanie kostola v sobotu 6.4.2013 o 8.45 hod.  ul. Partizánska

Monika Vasilková

Ľudmila Bugyiová

Jana Ščerbová

Jolana Mažeriková

Regina Balogová

Mária Šuľovská

Dušana Žinčáková

Valika Čabáková

Článok publikovaný v kategórii Rok 2013.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.