Oznamy 5.9. – 11.9. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 5.9. – 11.9. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 5.9.

Féria

8.00

Pre školu

18.00

+Štefan+Alžbeta+Mária

Utorok 6.9.

Féria

18.00

+Ján +Pavlína

Streda

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza

Spomienka

7.00

+Michal +Barbora +Jolana

Štvrtok 8.9.

NARODENIE PANNY MÁRIE

Sviatok

18.00

+ Andrej

17.00

Piatok 9.9.

Féria

18.00

+František

17.00

Sobota 10.9.

Féria

8.00

Za požehnanie Juraja

Nedeľa 11.9.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Jozefa

9.00

11.30

Za farnosť – pri obrázku

OZNAMY:

  • Birmovanci si môžu v sakristii kostola vyzdvihnúť  prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania. Tu mi odovzdajú vyplnenú osobne  v Kamenici na fare v utorok  v čase o 16.00 a v Kamienke pred sv. omšou v sakristii v štvrtok o 16.00 hod.

  • Dnes popoludní o 14.30 bude pobožnosť Ružencového bratstva.

  • Na budúcu nedeľu budeme mať sv. omšu pri obrázku. Na túto slávnosť je dovolený vstup do vojenského priestoru. Povolenie je vydané aj pre osobné motorové vozidla. Obecný úrad zabezpečuje dopravu autobusom s odchodom o 10.00 od pekárne. Využime tuto možnosť, aby autobus nešiel prázdny. Vo vojenskom priestore sme vyzvaní, aby sme dodržiavali poriadok, dbali o bezpečnosť a nezakladali ohne. Prosím o rešpektovanie tejto požiadavky. Špeciálna ponuka je tu pre mladých a športovcov.  O 10.15 od kostola budeme odchádzať na bicykloch.

  • Úmysly sv. omši na tento rok už zaplnili kalendár. V novembri začnem písať úmysly na január až marec.

  • V uplynulých dňoch začala fungovať nová farská stránka.  Jej názov je www.farnostknc.eu.  Ak si ju pozriete zistíte, že máme na nej ešte čo zapĺňať, respektíve ak má byť aktuálna, tak to chce dlhodobejšiu prácu na nej. Preto chcem dnes poďakovať Marcelovi Harvanovi, že reagoval na výzvu a stránku zostavil a stále na nej pracuje, ale chcem aj poprosiť, aby sme si ju prezreli aj ostatní a kto by chcel priložiť ruku k dielu a redakčne sa podieľať na jej ďalšej redakcii nech príde na stretnutie na faru – bližší termín spresním na budúci týždeň.

  • Včera sa uskutočnila „Bodka za prázdninami“ pre deti. Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému a pokojnému priebehu tejto farskej akcie. Chcem poďakovať mladým animátorom, ktorí sa zhostili svojich úloh perfektne od prvej chvíle; chcem poďakovať za všetky služby, ktoré boli zastrešené ľuďmi z našej farnosti – príprava záhrady, kosenie, hrabanie, technické zabezpečovanie jednotlivých stanovísk, gazdinky – pečenie koláčov, výdaj stravy a ďalšie. Chcem poďakovať miestnemu spolku Červeného kríža za veľmi aktívnu spoluprácu, obom obecným úradom tak v Kamenici ako aj Kamienke s pánmi starostami za pomoc, školskej jedálni, miestnej Základnej škole, f. Širo s.r.o, stavebniny Henk, galantéria Kamelot, p. Veľasovi, Správe vojenských lesov, rod. Dobdovej, rod. Škrlíkovej, rod. Čabákovej, Ružencovému bratstvu, P. Šepeľovi, p. Doc. Polákovi,p. Sojčákovi, p. Dzidovej, p.Doležimu, p. Burdovej, p.Tarnokovej, p. Jancuskovej, p. Harbistovej, p. Telvákovej, p.Ing. Žifčákovi, p. Gondovi…. Je tu ešte určite veľa ďalších obiet a pomoci o ktorých konkrétne ani neviem, pretože sa informácia o vašej pomoci nie vždy ku mne musela dostať, ale všetkým vám vyslovujem vďaku. Chcem ešte poďakovať  všetkým za modlitbu, chorým ktorých som v piatok navštívil a prosil som ich o modlitbu a obetovanie ich utrpenia na tento úmysel.

  • Kamenica: Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola v našom kostole 454,- €. Na kostol obetovali rodina Kormuciková zo svadby 50,- €. Z pohrebu Štefana Štofčíka na kostol obetovali 50,-€. Darcom Pán Boh zaplať.

  • Upratovanie kostola v sobotu 10.9.2011 ul. Gaštanova,

 

Daniela Žinčáková, Marta Nergešová, Monika Zeleňáková, Mária Viteková, Lucia Šedzmáková, Štefánia Harakaľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required