Oznamy 09.11.2014

Farské oznamy 09.11.2014

32. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka

17.30

Na úmysel

10.11.

Utorok

Sv. Martina z Tours, biskupa Spomienka

16.30

+František Jacko

17.30 detská

+Mária Hnyková

11.11.

Streda

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. Evy Sojčákovej – 60 r.ž.

12.11.

Štvrtok

Féria

17.30

+Juraj +Mária Vrabľoví +František Mažerik

13.11.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie Petra Stebilu

16.30

Za zdr. a B. pož. Františka – 50 r.ž.

14.11.

Sobota

Féria

18.00

+Anna +Juraj Koločikoví

15.11.

Nedeľa

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. Daniely s rod.

9.00

+Mária +Andrej Draboví

16.11.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

♦  Ďakujem všetkým, ktorí počas uplynulého týždňa, či už spoločnou modlitbou alebo súkromne, sme sa snažili o získanie odpustkov pre duše v očistci.

♦  V sobotu sv. omšou o 18.00 začnú naše farské misie, na ktoré sa pripravujeme celý rok spoločnou modlitbou. Pri tejto sv. omši privítame misionárov a symbolický im odovzdám správu našej farnosti. Prosím o modlitbu a všetkých srdečne pozývam na túto úvodnú omšu.

♦  Počas uplynulého týždňa sme sa snažili rozdistribuovať program misii do všetkých našich domácnosti. Za pomoc chcem poďakovať všetkým mladým dobrovoľníkom, žiakom a študentom našej farnosti i birmovancom. Ku komu by sa program misii nedostal, môže si ho vyzdvihnúť v sakristii, alebo pri východe z kostola v Palme.

X Kamenica

♦  Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie ružencového bratstva.

♦  Upratovanie kostola v sobotu 15.11.2014 o 8.30 má ulica Štúrova

Mária Remešníková

Gabriela Zeleňaková

Štefan Belančín

Monika Kussionová

Mária Pavlisková

Lucia Paločková

Valéria Harvanová

Adriana Gičová

Marián Balog

Margita Ištoková

X Kamienka

♦  Počas misii tu bude každý deň sv. omša, preto môžem prijať ešte tri úmysly na sv. omšu.

♦  Na kostol obetovala Bohu známa rodina 50,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required