Túžba po nebi

Sviatok nanebovstúpenia Pána slávime v našej farnosti nielen v deň sviatku, ale aj v nedeľu po sviatku. Tento rok sme sviatok oslávili pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval vdp. Peter Kassai.

“Idem k Otcovi aby som vám pripravil miesto, miesto plné lásky, plne Božej milosti, miesto oveľa krajšie. A v živote prichádzajú situácie, kedy sme bližšie k tomu miestu. Svoj život máme žiť tak, aby sme prišli na to miesto. Máme túžiť po nebi, ako túžil istý malý chlapec, ktorý tragicky zahynul ako sedemročný a jeho túžbou bolo ísť do neba. A tak jeho mama pri pohrebe povedala, že splnil sa mu sen a ja viem, že už mám jedno dieťa v nebi.”

Celebrant nezabudol ani na mamy, ktoré v tento slávnostný deň mali svoj sviatok. Aby sme nezabúdali na naše mamy, aby sme boli všímaví aj na ich potreby. “Buďte všímaví, či už sú mamy medzi nami alebo vo večnosti, prejavte im svoju vďačnosť. ”

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required