Týždeň za život v našej farnosti

Týždeň za život v našej farnosti

Misijný pamätník nenarodeným deťom putuje našimi farnosťami v tomto vianočnom období prišiel aj do našej farnosti. V týždni za život od 3. do 9. januára tak môže každý veriaci našej farnosti zotrvať pred týmto súsoším v krátkom zamyslení. V nedeľu 5. januára slúžil sväté omše v našej farnosti ThLic. Dušan Škurla, špirituál KS a hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Slovenský študent Martin Hudáček vytvoril súsošie, aby tak upriamil pozornosť na dve skutočnosti. Jednou je ničivá sila potratu vplývajúca na ženu a druhou je fakt, že skrze Božiu lásku a milosrdenstvo  je možné dosiahnuť uzmierenie a uzdravenie.

Súsošie vyobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu. Cez dieťa prechádza svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie od svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí. To je dôvod, aby aj ona odpustila sebe. Najťažšie človek odpúšťa sám sebe, pretože čas sa nedá vrátiť späť. Avšak poučený vlastným zlyhaním sa môže zmeniť a začať nový život v pravde a v láske.

4 kroky na

ceste k uzdraveniu:

  1. Prijať pravdu, pretože ona oslobodzuje.
  2. Oľutovať hriech z hĺbky srdca s predsavzatím, že to už viac neurobím.
  3. Odpustiť sám sebe – to znamená poučiť sa z vlastného zlyhania a stať sa od teraz ochrancom života.
  4. Prežiť znovuzrodenie cez Božie milosrdenstvo a začať konečne život radosti, lásky a pokoja.

To čo bolí, tá krvácajúca rana v srdci sa od tejto chvíle môže stať prameňom hlbokej duchovnej sily. Boh je milosrdný a odpúšťa všetkým, ktorí úprimne oľutujú, prosia Ho o odpustenie a začnú nový život.

Prijatie Božieho milosrdenstva je cestou k spáse.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required