Odpustová slávnosť

Na 7. veľkonočnú nedeľu sa vo farskom kostole konala odpustová slávnosť z titulu sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod sa veriacim prihovoril Mons. Profesor Jozef Jurko.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required