Nezabudnuteľné putovanie

1.marec 2019, deň, na ktorý sme netrpezlivo čakali už niekoľko mesiacov. V tento deň sme začali našu púť do Svätej Zeme. Keďže pre väčšinu z nás to bola prvá cesta do Izraela, o to nervóznejší sme boli. Prvý deň – piatok, 01.03.2019 50-tka pútnikov začala svoju púť už o 2.45 hod. ráno svätou omšou v kostole v Kamenici nad Cirochou. Po omši sme nastúpili do autobusu a vydali sa na košické letisko. Vedeli sme, že nás čaká dlhá a náročná cesta, ale túžba navštíviť a spoznať miesta, kde pôsobil Ježiš Kristus, bola silná. Do Tel Avivu sme leteli s medzipristátím v Istanbule, kde sme viacerí 5 hodinové čakanie využili na nákupy alebo obhliadku veľkého letiska. Po vstupných kontrolách a prevzatí batožiny sme presadli do autobusa, kde nás privítal vdp. Rastislav Dvorový – náš sprievodca. Vo večerných hodinách sme dorazili do hotela v Nazarete, kde nás už čakala chutná večera a tak sme mohli načerpať sily do ďalšieho dňa.
Druhý deň – sobota, 02.03.2019 Po spoločných raňajkách sme sa autobusom premiestnili na Horu Blahoslavenstiev, kde sme pokračovali svätou omšou. Náš sprievodca nám v kázni priblížil 8 blahoslavenstiev, podľa ktorých by mal vyzerať náš život. Po omši sme sa presunuli na miesto Tabgha, kde Pán Ježiš rozdelil 5 chlebov a 2 ryby zástupom, ktoré ho počúvali. Tento deň sme navštívili aj miesto ustanovenia primátu svätého Petra a tiež mesto Kafarnaum, odkiaľ sme pokračovali k prístavu, kde sa začala naša plavba po Genezaretskom jazere. Na lodi sme si vypočuli slovenskú a izraelskú hymnu. Čas nám spríjemňovali miestni svojimi národnými piesňami, na ktoré sme si s radosťou aj zatancovali. Po vylodení sme pokračovali v našej ceste na horu Karmel a deň sme zavŕšili v meste Haifa, kde sme sa pokochali výhľadmi na nádherné perzské záhrady a Stredozemné more. Po aktívnom a náročnom dni sme sa tešili na večeru v nazaretskom hoteli. Všetky tieto miesta nám podrobne vo svojich vysvetleniach priblížil náš sprievodca otec Rastislav, ktorý svojím výkladom zaujal mnohých z nás.
Tretí deň – nedeľa, 03.03.2019 Nedeľu sme začali raňajkami, po ktorých sme navštívili Baziliku Zvestovania Pána v Nazarete, kde sme si pripomenuli udalosť, pri ktorej anjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že počne a porodí syna. Táto bazilika vo svojom vnútri ukrýva domček zvestovania. Nádvorie baziliky je zdobené viacerými mozaikami z rôznych krajín, ktorých súčasťou je aj slovenská mozaika s motívom Sedembolestnej Panny Márie. Neďaleko sa nachádza Jozefov dom (dom výživy) a hrob spravodlivého pod Kostolom Sv. rodiny. Pripomenuli sme si aj cestu, po ktorej Panna Mária s Ježišom chodili k jedinému prameňu pitnej vody v Nazarete. Z Nazaretu sme sa presunuli do Kány Galilejskej, kde si prítomné manželské páry obnovili manželské sľuby. Po obnove sľubov nám otec Rastislav ukázal podobu kamennej nádoby, v ktorých Ježiš premenil na svadbe v Káne vodu na víno. Tu sme mali možnosť ochutnať víno a čerstvý džús z granátového jablka. Z Kány sme sa premiestili k Hore Tábor, ktorú sme zdolali všetci po vlastných. Po náročnej turistike a povzbudzujúcej svätej omši sme sa autobusom presunuli do Palestíny do mesta Betlehem neďaleko Jeruzalema, v ktorom sme až do skončenia našej púte nocovali.
Štvrtý deň – pondelok, 04.03.2019 Štvrtý deň sme začali v kláštore Karmelitánok v Betleheme desiatkom ruženca. Po ňom sme nákupom suvenírov podporili miestnu kresťanskú komunitu. Pri svätej omši – na Poli pastierov – sme si pripomenuli narodenie Ježiška a zaspievali sme si niekoľko kolied. Otec Rastislav nám tu ukázal jaskyňu podobnú tej, v ktorej sa Ježiško narodil. Podrobne nám priblížil, ako prebiehali posledné chvíle pred Máriiným pôrodom. Poukázal na to, že každý kostol je symbolickým Betlehemom a oltár jasličkami, pred ktorým stojíme so svojimi radosťami aj slabosťami. Náš deň pokračoval návštevou Jaskyne mlieka, ktorá je pravdepodobne miestom, kde žila svätá rodina. Svoj názov dostala podľa legendy, ktorá je spojená s kojením Ježiška, kde kvapka mlieka padla na skalu a tá zbelela. Vrcholom tohto dňa bola návšteva Baziliky Narodenia Ježiša Krista, ktorá je pod správou ortodoxnej cirkvi. Bazilika zvonku nepripomína honosný chrám, ale skôr jednoduchú stavbu s nízkym vchodom, aby sa každý pútnik pri vstupe dnu poklonil. Miesto narodenia je označené hviezdou z čias križiackych výprav. Pre každého z nás bola táto návšteva silným zážitkom. Poobede sme mali možnosť stráviť niekoľko hodín v centre Betlehema, čo sme využili na nákup suvenírov a ochutnanie miestnych špecialít. Po večeri sme sa stretli s otcom Rastislavom na duchovnom stretnutí, kde nám rozprával o séderovej večeri.
Piaty deň – utorok, 05.03.2019 Naša púť pokračovala piatym dňom na miesto Nanebovystúpenia Pána, kde sa Ježiš poslednýkrát zjavil svojim učeníkom, čím im naznačil, že život smrťou nekončí. Ďalšou zastávkou bol Kostol Pater Noster. Samotný kostol aj jeho nádvorie je zdobené viac ako 80timi prekladmi modlitby Otče náš v rôznych jazykoch. Keramická tabuľa so slovenskou verziou je umiestnená priamo v kostole. Potom sme sa peši presunuli na Olivovú horu, kde sme mali svätú omšu. Vrcholom dňa bola Getsemanská záhrada, v ktorej sa Ježiš modlieval, a v nej Bazilika agónie. Pre túto baziliku je typický úplne tmavý interiér, aby sa zachovala atmosféra noci, vyjadrujúci Ježišovu smrteľnú úzkosť. V strede pred oltárom sa nachádza skala, na ktorej sa Ježiš Kristus krvou potil. Pokračovali sme na horu Sion, kde sme navštívili Kostol Usnutia Panny Márie, v ktorom sa nachádza socha spiacej Panny Márie v životnej veľkosti. Tento deň sme videli aj hrob Panny Márie, miesto ukameňovania sv. Štefana, ktorý je patrónom kamenického kostola, miesto poslednej večere – Večeradlo, kde Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a učeníkom umýval nohy a dom veľkňaza Kaifáša. Tu sme mali možnosť vojsť do kamennej cisterny, v akej po zatknutí držali Ježiša. Po veľmi náročnom dni sme sa večer vrátili do hotela, kde sme sa opäť po večeri stretli s otcom Rastislavom, ktorý nám prednášal o Eucharistii a vzkriesení Lazara.
Šiesty deň – streda, 06.03.2019 V stredu ráno nás čakala cesta do vnútrozemia Palestíny, do jedného z najstarších a najnižšie položených miest na svete, do mesta Jericho. Podmorská výška a vysoká vlhkosť sa prejavili aj na vyššej teplote vzduchu, ktorá nás potešila, keďže sme mali na pláne aj návštevu Mŕtveho mora. Svätú omšu sme mali v kláštore Františkánov, ktorý zároveň slúži aj ako škôlka pre miestne deti. Poznačení popolom na čele, sme sa po omši vybrali na nákup suvenírov. V programe sme pokračovali k neďalekej rieke Jordán, na miesto, kde bol Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom. Symbolický krst – obnovu krstných sľubov si vykonal každý z nás. Od Jordánu smerovala naša cesta na okraj Judskej púšte, na pevnosť Masada. Pevnosť pochádza z 1. storočia pred Kristom a je dielom Herodesa Veľkého. Lanovkou sme sa presunuli na širokú planinu kopca, kde sme absolvovali prehliadku a výklad v podaní otca Rastislava. Pokochali sme sa nádhernými výhľadmi a fotoaparáty cvakali jedna radosť. Masadu sme opustili v poobedných hodinách a už nás čakal vrchol dňa v podobe kúpania sa v Mŕtvom mori, ktoré je skôr relaxáciou ako plávaním. More s vysokou slanosťou dáva možnosť len tak ležať a nechať sa nadnášať. Pre mnohých z nás to bol skutočne zaujímavý zážitok. Nákup kozmetických prípravkov z bahna Mŕtveho mora bol skôr v znamení nežného pohlavia. Po náročnom dni nás čakala dlhšia cesta do hotela v Betleheme, kde sme ochutnali aj miestne bezmäsité špeciality. Po večeri sme si už všetci prezerali fotky z celého dňa a najmä z krstu pri Jordáne.
Siedmy deň – štvrtok, 07.03.2019 Po raňajkách sme už zbalení odchádzali do mesta Jeruzalem, kde našou prvou zastávkou bolo malé mestečko Ein Karem a Kostol sv. Jána Krstiteľa, v ktorom sme mali svätú omšu. Na nádvorí kostola na viacerých tabuliach sme našli text Zachariašovho chválospevu, ktorý v slovenčine začína slovami „Nech je zvelebený Pán Boh Izraela…“. Úzkou uličkou plnou malých obchodíkov sme sa peši presunuli na miesto, kde Panna Mária navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Zaujímavosťou tohto miesta bol kostol, v ktorom sa nachádza kameň, za ktorý Alžbeta ukryla malého Jána Krstiteľa, aby ho zachránila pred vraždením neviniatok na pokyn Herodesa. Na nádvorí tohto kostola sa nachádzali kamenné tabule s magnifikátom v rôznych jazykoch. Našli sme tak aj slovenskú verziu – Velebí moja duša Pána … Neskôr sme sa presunuli do mesta Jeruzalem, do ktorého sme vošli jednou zo siedmich brán, a to Herodesovou bránou alebo Bránou kvetov. Otec Rastislav nám ukázal mapu mesta a po výklade sme sa vydali po krížovej ceste, ktorú v súčasnosti lemuje veľa obchodov ponúkajúcich pútnikom množstvo suvenírov. Pripomenuli sme si zastavenia krížovej cesty aj väzenie, v ktorom bol uväznený Ježiš Kristus a Barabáš, takisto sme nevynechali ani Múr nárekov, až sme sa dostali pred Baziliku Božieho hrobu, v ktorej sa nachádzajú posledné zastavenia krížovej cesty. Po podrobnom výklade sme vošli dnu, prešli sme baziliku, až sme sa dostali do stredu pred malú kaplnku, v ktorej je Ježišov hrob. V rade plnom pútnikov sme stáli viac ako hodinu a pomalým krokom sme sa približovali. Každý z nás mal možnosť kľaknúť si v hrobe kde bolo pred 2000 rokmi uložené telo Pána Ježiša, ale zároveň je to miesto, kde toto Kristovo telo bolo vzkriesené. Bol to silný zážitok. V bazilike sa nachádza aj Golgota, kde pred 2000 rokmi stál Ježišov kríž. Tu sme mali opäť možnosť pokľaknúť a na malú chvíľu sa zastaviť. Poobede sme mali voľný čas, ktorý sme opäť mohli využiť na dokúpenia suvenírov, korenín alebo len tak porozjímať v bazilike. O pol šiestej sme sa vydali autobusom naspäť do hotela na večeru, aby sme nabrali silu a trochu si oddýchli pred náročnou nocou, ktorú sme mali pred sebou. O 1.00 hod. po polnoci sme totiž odlietali z letiska v Tel Avive do Istanbulu a odtiaľ do Košíc. V Košiciach sme si prebrali batožinu a unavení sme autobusom šťastlivo dorazili do Kamenice nad Cirochou. A čo si odnášame z tejto púte? Suveníry? Spomienky? Zážitky? Nielen to. Hlavne jednu dôležitú myšlienku. Tou myšlienkou je, že „Boh je láska“. V mene pútnikov ďakujeme. Autori: dvaja pútnici Tomáš a Veronika.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required