Púť do Fatimy, 3. deň

3. deň vo Fatime


Tretí deň začal raňajkami o 7.25 a ráno sme zavŕšili svätou omšou v Capela N. Sra. Dores (Kaplnka Panny Márie Bolestnej), ktorú celebroval náš duchovný otec Peter. O 10.00 naše kroky viedli cez Cova da Iria do múzea, kde nás sprevádzala sprievodkyňa Zuzana. Návšteva múzea začala krátkym filmom o fatimských deťoch a pokračovala prehliadkou expozície. Najzaujímavejším bodom prehliadky bol originál Fatimskej Panny Márie aj s guľkou, ktorou bol v roku 1981 postrelený pápež Ján Pavol II. Zaujímavosťou je, ze táto guľka bez dodatočných úprav presne zapadla do otvoru v hornej časti korunky. Po prehliadke sme mali voľný program, ktorý sme využili na nákup v miestnom supermarkete. Už o 13.00 sme sa všetci stretli na recepcii hotela a náš program pokračoval krížovou cestou, ktorá bola dláždena kamennými kockami a lemovaná z oboch strán olivovníkmi. Súčasťou krížovej cesty boli aj miesta, na ktorých sa Lucii, Františkovi a Hyacinte zjavil prvý a tretíkrát Anjel Pokoja. Na krížovej ceste sme mali možnosť vidieť aj miesto štvrtého zjavenia Panny Márie (ostatné zjavenia boli v Cava da Iria). Odtiaľ sme pokračovali do Aljustrel, miesta, kde sa nachádzajú domy pastierikov, ktoré ostali od zjavenia takmer nezmenené. Na konci záhrady domu Lucie je studňa, kde nastalo druhé zjavenie anjela. Cestou späť na hotel viacerí využili na nákupy. O 18.00 nás už čakala spoločná večera, pri ktorej sme si pochutnali aj na výbornej torte, ktorú sme dostali ako dar. Dnešný deň sme zavŕšili medzinárodným ružencom a sviečkovou procesiou na Cova da Iria. Po procesii niektorí z nás ešte na vlastných kolenách okúsili aj chodník pokánia. Po aktívne strávenom dni sa tešíme na ďalší program púte.

foto

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required