Slávnosť pri Obrázku

Slávnosť pri Obrázku


Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme ako farnosť putovali ku Obrázku Sedembolestnej Panny Márie vo vojenskom priestore Valaškovce. 29. Septembra slúžil slávnostnú svätú omšu Mgr. M. Puškáš, spolu s naším duchovným otcom Petrom a Mgr. J. Hviščom.

V príhovore celebrant poukázal na Máriu, služobnicu Boha, ktorá napredovala vo svojej viere. Povzbudil prítomných veriacich k účasti na  modlitbe ruženca v nadchádzajúcom mesiaci ružencovej Panny Márie.

Svätej omše sa zúčastnili veriaci nielen z našej farnosti, ale aj z okolitých obcí, ktorí putovali peši, bicyklom, autom či autobusom.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required